Ruszył polski projekt ulepszania produktów spożywczych

Pięć organizacji reprezentujących handel, przemysł i HoReCa działając podprzewodnictwem Instytutu Żywności i Żywienia podpisało 5 grudnia list intencyjny „na rzecz optymalizacji wartości energetycznej lub/i składu produktów spożywczych w Polsce”.
Inicjatorami współpracy są obok Instytutu Żywności i Żywienia, podmioty zrzeszające przedsiębiorców: Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP), Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD), POLBISCO – Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków oraz Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu.
Projekt ma charakter otwarty, co oznacza że do prac mogą wciąż przystąpić inne organizacje. Jego celem jest poprawa jakości żywności i ułatwienie konsumentom dostępu do tzw. „zdrowszej opcji”. Jak mówi prof. Mirosław Jarosz, dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia, takie właśnie działania mają kluczowe znaczenie w ograniczaniu nadwagi i otyłości, która jest poważnym problemem społecznym. – Wytyczne w tym zakresie są zawarte m.in. w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Istotna jest również konieczność dopasowania celów optymalizacyjnych do potrzeb i nawyków żywieniowych polskich konsumentów. Współpraca nauki i przemysłu w tej dziedzinie niewątpliwie może przyczynić się do poprawy jakości żywieniowej żywności w Polsce oraz korzystnych zmian w obszarze zdrowia publicznego – konkluduje prof. Jarosz.
Wojciech Kałamarz, przewodniczący Europejskiej Platformy ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia podkreśla, że podpisanie listu intencyjnego o współpracy w zakresie optymalizacji produktów spożywczych w Polsce doskonale wpisuje się w aktualne zalecenia Unii Europejskiej. – Unia Europejska zaleca krajom członkowskim wprowadzanie krajowych planów ulepszania produktów spożywczych. Rekomendowane jest podejmowanie działań przy współpracy z producentami żywności, sprzedawcami detalicznymi oraz sektorem gastronomii, aby zachęcić do ulepszania produktów spożywczych zgodnie z wytycznymi sektora zdrowia i promocji zdrowych wyborów żywieniowych w celu ułatwienia ich podejmowania. Polska inicjatywa zdecydowanie spełnia te oczekiwania – mówił Wojciech Kałamarz podczas spotkania, na którym strony podpisały list intencyjny.
Z kolei Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, podkreślił, że producenci żywności od wielu lat podejmują skuteczne działania na rzecz poprawy jakości żywieniowej produktów spożywczych. – Osiągają to poprzez innowacje oraz, tam gdzie to możliwe i właściwe, reformulację produktów. Dotyczy to m.in. redukcji soli, cukru, kwasów tłuszczowych nasyconych oraz kwasów tłuszczowych typu trans. Redukowanie soli, cukru czy tłuszczów wcale nie jest takie proste, bo nie może odbywać się kosztem smaku. W przypadku modyfikowania składu jest granica po przekroczeniu której produkt staje się po prostu niejadalny – mówił Gantner.
Dyrektor PFPŻ zaznaczył, że poprawa jakości żywności nie wiąże się wyłącznie usuwaniem lub redukowaniem składników: – Nasza branża podejmuje prace na rzecz podwyższenia wszędzie tam, gdzie to możliwe, zawartości takich składników jak błonnik, pełne ziarno, owoce, warzywa czy surowce mleczne. Prowadzimy również działania na rzecz zróżnicowania wielkości opakowań i lepszego ich dopasowania do potrzeb konsumentów. Jednakże dzisiejsze podpisanie listu intencyjnego o współpracy rozpoczyna nowy etap, jakim będzie podjęcie w Polsce skoordynowanych działań w tym zakresie z udziałem wszystkich znaczących uczestników łańcucha żywnościowego – argumentował Gantner. Zaznaczył, że punktem wyjścia w rozwijaniu projektu mającego poprawę jakości żywieniowej produktów spożywczych będzie zdefiniowanie kategorii produktów, które będą poddane reformulacji. – W dalszym etapie określimy ramy czasowe wprowadzenia tych zmian w życie.
Marek Przeździak, szef POLBISCO poinformował, że aby ułatwić konsumentom dokonywanie świadomych wyborów oraz sprostać wymaganiom polityki żywieniowej UE, reprezentowana przez niego branża przygotowała katalog rozwiązań, które mogą być wdrażane przez producentów w zależności od rodzaju produktów i możliwości technologicznych. – Katalog ten obejmuje: rozwiązania promujące świadomą konsumpcję, m.in.: wzrost asortymentu produktów o zróżnicowanej wielkości opakowań (porcji), modyfikacje składu i profilu żywieniowego produktu, tam gdzie jest to możliwe, pełną informację żywieniową dla konsumenta, odpowiedzialną komunikację marketingową do dzieci oraz promowanie zdrowego stylu życia – opowiadał Marek Przeździak.
Jak podkreśliła Barbara Groele, sekretarz generalny Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków: Zdrowie i rodzina to najważniejsze wartości w życiu Polaków. – Starzejące się społeczeństwo, a także coraz większe zainteresowanie konsumentów prawidłowym żywieniem oraz spożywaniem wartościowych produktów to podstawowe powody, dla których należy wspierać i edukować konsumentów tym zakresie. Owoce, warzywa oraz ich przetwory, w tymi soki to produkty naturalne, bogactwo witamin, składników mineralnych, błonnika (w tym pektyn) i wielu innych fitoskładników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dlatego Stowarzyszenie KUPS, które od wielu lat prowadzi działania prospołeczne, edukujące i informacyjne, aktywnie angażuje się w projekt optymalizacji wartości energetycznej i składu produktów spożywczych zainicjowany przez Instytut Żywności i Żywienia oraz organizacje branżowe – mówiła Barbara Groele.
W inicjatywę zaangażowana jest także Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, którą na spotkaniu inaugurującym projekt reprezentowała prezes Renata Juszkiewicz. – Nasza rola jest istotna choćby ze względu na to, że to my dobieramy asortyment, który konsumenci znajdą w sklepie. W przypadku produktów marek własnych mamy wpływ na zawartość i skład produktów, możemy dobierać produkty eko, bio, wprowadzać na półki zróżnicowane opakowania. Prowadzimy akcje typu „Czytaj etykiety”– mówiła Renata Juszkiewicz.
Także Marcin Zawadzki, prezes Związku Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu zadeklarował, że jego branża jest gotowa podjąć wyzwanie wypracowania ogólnorynkowych rozwiązań ukierunkowanych na poprawę jakości żywienia.

O autorze: Redakcja