Spotkanie informacyjno-dyskusyjne Członków Stowarzyszenia Młynarzy RP

Zarząd Główny Stowarzyszenia Młynarzy RP zaprasza wszystkich zainteresowanych branżą młynarską do udziału w spotkaniu informacyjno-dyskusyjnym dotyczącym aktualnej sytuacji na rynku ziarna pszenicy w Polsce oraz powołaniem nowej branżowej organizacji młynarskiej w  Polsce

termin:    czwartek 3 października 2019 roku,   godz.  10.0016.00
miejsce:  Warszawa –  gmach IBPRS przy ul. Rakowieckiej 36, sala A (I piętro)
koszt uczestnictwa:  100 zł/osoby + 23%VAT (Płatne gotówką w dniu spotkania)
UWAGA: dla członków Stowarzyszenia Młynarzy RP, którzy mają opłacone składki członkowskie, udział w spotkaniu jest bezpłatny

W pierwszej części spotkania – otwartej dla wszystkich osób zainteresowanych jego tematyką – przewidziane są następujące prezentacje:

  • Aktualna sytuacja na światowym, unijnym i polskim rynku zbóż ze szczególnym uwzględnieniem ziarna pszenicy – Mirosław Marciniak  –  INFOGRAIN  Warszawa
  • Jakość technologiczna ziarna pszenicy ze zbiorów 2019 roku w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej – Jadwiga Rothkaehl – Stowarzyszenie Młynarzy RP
  • Problematyka zdrowotności produktów młynarskich w aspekcie maszyn produkowanych przez Firmę Bühler
  • Prezentacja maszyn młynarskich produkowanych przez firmy z Turcji: ALAPALA, MYSILO, DEPART

W drugiej części spotkania, której uczestnikami będą osoby zainteresowane powołaniem nowej  branżowej organizacji młynarskiej w  Polsce, odbędzie się dyskusja dotycząca:
– powołania nowej branżowej organizacji młynarskiej w Polsce,
– projektu Statutu ww. organizacji, opracowanego przez zespół powołany na spotkaniu w dniu  15 stycznia 2019 roku,
oraz podjęcie uchwał niezbędnych do rozpoczęcia prac organizacyjno-prawnych w zakresie powołania ww. nowej organizacji.

Zgłoszenia i ewentualne pytania należy kierować do Biura SMRP (tel. 601 236221  lub mail: smrp@stowarzyszenie-mlynarzy.pl).

1000 Rozpoczęcie Spotkania
1015 Seminarium o rynku zbożowym – Aktualna sytuacja na światowym, unijnym i polskim rynku zbóż, ze szczególnym uwzględnieniem ziarna pszenicy – Mirosław Marciniak – INFOGRAIN Dyskusja
1045 Jakość technologiczna ziarna pszenicy ze zbiorów 2019 roku w niektórych krajach   członkowskich Unii Europejskiej – Jadwiga Rothkaehl – SMRP
1100 Przerwa
1115 1200 Problematyka zdrowotności produktów młynarskich w aspekcie maszyn produkowanych przez Firmę Bühler
Prezentacja maszyn młynarskich produkowanych przez firmy z Turcji: ALAPALA, MYSILO, DEPART
1245 Przerwa
1300 Część dyskusyjno-organizacyjna – uczestnicy: osoby zainteresowane powołaniem nowej  branżowej organizacji młynarskiej w  Polsce
1. Dyskusja dotycząca: powołania nowej branżowej organizacji młynarskiej w  Polsce oraz projektu jej statutu, opracowanego przez zespół powołany na spotkaniu 15 stycznia br.
2. Podjęcie uchwał w sprawie: powołania nowej branżowej organizacji młynarskiej w Polsce, przyjęcia Statutu nowej branżowej organizacji młynarskiej w Polsce oraz powołania grupy założycielskiej nowej branżowej organizacji młynarskiej w Polsce
16.00   Zakończenie spotkania

O autorze: Redakcja