Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Spotkanie pożniwne

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego

w dniu 15 grudnia 2022 roku zorganizował Spotkanie Pożniwne dotyczące aktualnej sytuacji na rynku ziarna zbóż w Polsce

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Henryka Kowalczyka.

Celem Spotkania było przedstawienie wyników badań realizowanych w 2022 r. w ramach dwóch zadań badawczych, których zleceniodawcą jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie umowy nr  DRR.prz.070.1.2022:

Zadanie 1. Analiza jakości surowców rolnych z uwzględnieniem zagrożenia wystąpienia substancji skażających

Zadanie 2. Opracowanie standardów rynkowych i wymagań jakościowych dla wybranych produktów rolno-spożywczych.

Podzadanie 2.2. Określenie standardów i wymagań jakościowych dla ziarna pszenżyta, jęczmienia i owsa na potrzeby obrotu towarowego ziarna

Program Spotkania obejmował następujące zagadnienia:

–         Aktualna sytuacja na rynku zbóż – Mirosław Marciniak (InfoGrain)

–         Wartość technologiczna ziarna pszenicy z krajowych zbiorów – dr inż. Anna Szafrańska (Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB)

–         Zanieczyszczenie ziarna zbóż z tegorocznych zbiorów przez mikotoksyny – dr hab. inż. Marcin Bryła, prof. IBPRS-PIB (Zakład Bezpieczeństwa i Analizy Chemicznej Żywności IBPRS-PIB)

–         Wartość technologiczna ziarna żyta z krajowych zbiorów – dr inż. Anna Szafrańska / dr inż. Sylwia Stępniewska (Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB)

–         Analiza ryzyka występowania chemicznych zanieczyszczeń w ziarnie zbóż – dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIB (Zakład Bezpieczeństwa i Analizy Chemicznej Żywności IBPRS-PIB)

–         Jakość ziarna pszenicy ze zbiorów wybranych krajów UE. Aktualna dyskusja na poziomie unijnym dotycząca wymagań w zakresie substancji skażających w ziarnie zbóż – mgr inż. Aleksandra Boniecka  (Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB)

–         Wartość technologiczna ziarna pszenżyta, jęczmienia, owsa i kukurydzy z krajowych zbiorów – mgr inż. Klaudia Gańko, mgr inż. Agnieszka Salamon, mgr inż. Łukasz Wojtowicz (Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB)

Spotkanie  odbyło się w formie hybrydowej, tj. stacjonarnej Warszawie w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – PIB, ul. Rakowiecka 36, sala A – połączonej z webinarium (za pośrednictwem platformy ZOOM).

Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez Przegląd Zbożowo-Młynarski.

Wybrane materiały prezentowane na Spotkaniu pożniwnym dostępne są na stronie: https://www.ibprs.pl/zadania-badawcze-w-2022/