Szkolenia dla branży młynarskiej

Zarząd Główny Stowarzyszenia Młynarzy RP przy współpracy z Zakładem Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS organizuje następujące szkolenia:

 • w dniach 7 – 8 marca 2018 roku szkolenie w zakresie metodyki oznaczania wybranych wyróżników jakościowych ziarna pszenicy i mąki pszennej oraz interpretacji uzyskiwanych wyników

Program szkolenia obejmuje wykłady dotyczące m.in. następującej tematyki:

 • podstawowe wyróżniki jakościowe charakteryzujące przydatność technologiczną ziarna pszenicy i mąki pszennej stosowane w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej; metody oznaczania tych wyróżników oraz interpretacja uzyskiwanych wyników oceny
 • interpretacja wyników oznaczania wskaźników reologicznych (ocena farinograficzna, ekstensograficzna i alweograficzna); nowe na polskim rynku aparaty do oceny cech reologicznych np. aparat mixolab
 • mikotoksyny – ich znaczenie w przemyśle młynarskim i piekarskim; najnowsze unijne regulacje w zakresie prawa żywnościowego – aspekt substancji niepożądanych takich jak m.in. akryloamid, alkaloidy sporyszu oraz oleje mineralne
 • organizacja laboratorium oceny jakości ziarna pszenicy i mąki pszennej w młynie oraz mąki pszennej w piekarni (w tym: aspekty prawne stosowania sprzętu kontrolno-pomiarowego; normalizacja zakładowa)
 • norma opisująca metodykę oznaczania wyróżnika jakościowego: części składowe, interpretacja precyzji metody oznaczania w aspekcie ustalania wymagań w umowie kupno-sprzedaż, niepewność metody oznaczania

 

 • w dniach 21 – 22 marca 2018 roku szkolenie w zakresie technologii prawidłowego przechowywania ziarna zbóż oraz analizy ryzyka występowania substancji skażających w ziarnie zbóż

Program szkolenia obejmuje wykłady dotyczące m.in. następującej tematyki:

 • zasady bezpiecznego składowania ziarna zbóż,
 • podstawy suszenia i wietrzenia ziarna zbóż,
 • ubytki ziarna zbóż podczas przechowywania, konserwacji i suszenia ziarna zbóż
 • organizacja pracy laboratorium przy magazynie zbożowym
 • elementy systemu HACCP istotne w pracy magazynu zbożowego,
 • substancje skażające w ziarnie zbóż (mikotoksyny, metale ciężkie, pozostałości pestycydów, poziom radioaktywności) – wymagania określone w regulacjach prawnych – aspekt substancji niepożądanych takich jak m.in. akryloamid, alkaloidy sporyszu oraz oleje mineralne.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie w Biurze SMRP

O autorze: Redakcja