Ustawa o wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

11 grudnia weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Nowelizacja zakłada znaczne poszerzenie zakresu stosowania ustawy. Wyeliminowane zostały tzw. progi bagatelności jej stosowania, a poszerzeniu uległa definicja „przewagi kontraktowej”. W praktyce przepisami ustawy objęta będzie każda relacja rynkowa dotyczącą nabycia produktów rolnych lub spożywczych – do zastosowania ustawy nie jest już niezbędne osiągnięcie odpowiedniego obrotu pomiędzy danymi podmiotami. Zakres sytuacji objętych przepisami będzie też znacznie szerszy. Łatwiejsze będzie informowanie prezesa UOKiK o naruszeniach – od dzisiaj każdy będzie mógł poinformować organ, w jakiejkolwiek formie, o niestosownych działaniach na rynku – zapewnia radca prawny UOKiK.

Zmiany z jednej strony oznaczają zwiększenie ochrony małych podmiotów na rynku rolno-spożywczym (np. rolników), z drugiej zaś oznaczają możliwość większej interwencji prezesa UOKiK na tym rynku.
– Przypomnijmy, że kara za naruszenie przepisów może wynieść do 3% rocznego obrotu przedsiębiorcy. Podmioty na rynku rolno-spożywczym, w tym producenci żywności, dystrybutorzy, detaliści będą więc musieli dokładnie przeanalizować zasady łączących ich (także obecnych) umów i relacji B2B. Zmienione przepisy znajdują bowiem zastosowanie do umów zawartych przed wejściem w życie nowelizacji i kontynuowanych po zmianie ustawy – dodaje Dariusz Aziewicz.

Źródło: www.portalspozywczy.pl

O autorze: Redakcja