Wzrost popytu, zboża zdrożały

Po długim majowym weekendzie wzrosło zapotrzebowanie na ziarno ze strony wytwórni pasz i młynów. Zakup zboża nie jest jednak łatwy ze względu na małą ofertę ze strony rolników – poinformowała Izba Zbożowo-Paszowa.

Wiele gospodarstw i firm handlowych nie ma już ziarna na sprzedaż. Z kolei większe gospodarstwa, które jeszcze dysponują zapasami ziarna niechętnie je sprzedają.

Według Izby, rolników zniechęcają do sprzedaży zboża "obawy o wpływ niesprzyjających warunków pogodowych" jakie wystąpiły w ostatnich tygodniach (przymrozki, niskie temperatury, obfite opady) na stan upraw. Jednocześnie taka sytuacja zachęca ich do podbijania cen.

Wzmożony popyt i ograniczona podaż przekładają się na wyraźną zwyżkę cen ziarna na rynku krajowym. W końcu ubiegłego tygodnia pszenica konsumpcyjna kosztowała 720-760 zł/t, pszenica paszowa 720-760 zł/t, żyto konsumpcyjne 630-670 zł/t, żyto paszowe 620-650 zł/t, pszenżyto 660-720 zł/t, jęczmień paszowy 640-690 zł/t, kukurydza 700-730 zł za tonę.

Pod koniec marca ceny zbóż były o 30-50 zł niższe na tonie.

Według danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w okresie pierwszych ośmiu miesięcy sezonu 2016/17 (lipiec 2016 r. – luty 2017 r.) do skupu trafiło 6,4 mln ton zbóż, tj. o 1,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Skupiono 4,7 mln ton pszenicy (4,3 mln ton w porównywalnym okresie poprzedniego sezonu), 457 tys. ton żyta (525 tys. ton), a także 1,7 mln ton kukurydzy (1,2 mln ton).

W całym 2016 r. wyeksportowano 6,4 mln ton zbóż, tj. o 4,1 proc. więcej niż w poprzednim roku. Znacznie wzrósł wywóz kukurydzy (o 24 proc.) i pszenicy (o ponad 11 proc.) – podał IERiGŻ.

W kwietniu br. eksport pszenicy drogą morską z kraju wyniósł ponad 215 tys. ton, a kukurydzy około 27 tys. ton. W maju br. tempo eksportu zbóż jeszcze bardziej spowolni. Obecnie w porcie Gdynia ładowane są ostatnie duże statki pszenicą w ramach realizacji starych kontraktów – zaznacza Izba.

Jak zauważa Izba, obecnie przetwórcy płacą więcej za ziarno niż firmy handlowe sprzedające je zagranicę, dlatego rolnicy niechętnie sprzedają ziarno na eksport. Pszenica konsumpcyjna z dostawą na maj kupowana jest za 720-725 zł, a kukurydza za 720-725 zł/t.

Eksporterzy za pszenicę wysokiej jakości z nowych zbiorów oferują 675-680 zł/t (dostawa VIII), a za rzepak 1575-1600 zł za tonę.

O autorze: Redakcja