XXXIX Konferencja w Krynicy Morskiej

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego prof. Wacława Dąbrowskiego zaprasza do udziału
w  XXXIX Konferencji w Krynicy Morskiej

„Jakość zbóż i przetworów zbożowych a potrzeby rynku”

organizowanej w dniach  23 – 26 maja 2018 roku

Szczegółowe warunki uczestnictwa oraz ramowy program Konferencji zostaną  przedstawione w marcu br.

Więcej informacji można uzyskać w Zakładzie Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS (dane kontaktowe:  tel. 22 849 04 03; e-mail: zpzip@ibprs.pl)

 

O autorze: Redakcja