Zbiory zbóż w Rosji i na Ukrainie

Według danych rosyjskiego Ministerstwa Rolnictwa opublikowanych 30 października 2017 r., zebrano 135,2 mln ton ziarna zbóż i nasion roślin oleistych z powierzchni 45,2 mln ha (co stanowi 96,1% obsianej powierzchni). Średni plon wyniósł 2,99 t/ha. W tym samym czasie w roku ubiegłym zebrano 119,8 mln ton z 44,9 mln ha, przy średnim plonie 2,67 t/ha.

Zbiory zbóż i nasion roślin oleistych kształtują się następująco:

 

Zbiory

(mln t)

Powierzchnia zbiorów ziarna

(mln ha)

% obsianej powierzchni Średni plon (t/ha)
Pszenica 87,8 27,3 98,9 3,22
Jęczmień 21,5 7,7 97,4 2,79
Kukurydza 8,4 1,8 60,6 4,82
Ryż 1,1 0,168 89,7 6,51
Nasiona słonecznika 8,0 5,2 66,3 1,55
Soja 2,84 1,8 70,7 1,56
Rzepak 1,5 0,89 90,3 1,74

 

Według Ministerstwa Rolnictwa Ukrainy opublikowanych 30 października 2017 r., zebrano 51 mln ton ziarna zbóż i nasion roślin oleistych z powierzchni 12,687 mln ha (co stanowi 87% obsianej powierzchni). Średni plon wyniósł 4,02 t/ha.

Zbiory zbóż i nasion roślin oleistych kształtują się następująco:

 

Zbiory

(mln t)

Powierzchnia zbiorów ziarna

(mln ha)

% obsianej powierzchni Średni plon (t/ha)
Kukurydza 12,851 2,673 59 4,81
Gryka 0,187 0,172 94 1,09
Proso 0,081 0,055 98 1,46
Nasiona słonecznika 10,98 5,607 94 1,96
Soja 3,189 1,686 85 1,89

 

 

O autorze: Redakcja