Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Zakaz importu zboża z Ukrainy

Na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych wprowadzono zakaz przywozu wybranych produktów rolnych pochodzących lub przywożonych z terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pełna lista tych produktów stanowi załącznik do rozporządzenia; produkty zostały w nim podzielone na sektory zgodne z przepisami […]