Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Rada programowa

Przewodnicząca:

  • dr hab. inż. Iwona Konopka , profesor UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Członkowie:

  • dr inż. Grażyna Cacak-Pietrzak (SGGW, Warszawa)
  • prof. dr hab. Dariusz Dziki (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
  • dr Waldemar Korol (Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin)
  • prof. dr hab. Jan Michniewicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
  • mgr inż. Jadwiga Rothkaehl (Stowarzyszenie Młynarzy)
  • Piotr Piąstka – prezes GoodMills
  • dr inż. Anna Szafrańska (IBPRS Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa, Warszawa)