Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Tematyka

Nowości techniki i technologii z zakresu przetwórstwa zbóż, zwłaszcza dotyczące przechowalnictwa zbóż, młynarstwa, kaszarstwa i płatkarstwa, produkcji makaronu i pasz przemysłowych, ekonomika przedsiębiorstw przetwórstwa zbóż; normalizacja i kontrola jakości, informacje marketingowe oraz z rynku zbóż i przetworów zbożowych, informacje i sprawozdania z liczących się konferencji, sympozjów, targów i wystaw organizowanych w kraju i za granicą; publikacje wyników prac naukowo-badawczych z zakresu przetwórstwa zbóż w aspekcie możliwości ich wdrożenia.