Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Zespół redakcyjny

  • Redaktor naczelna – Monika Soszyńska-Masny (tel. kom. 605 453 537)
  • Sekretarz redakcji – Małgorzata Zawadka (tel. kom. 601 318 471)
  • Redaktor językowy – Paulina Kania-Lentes