Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Czytelnicy

Właściciele i kierownicy zakładów przetwórstwa zbóż, średni dozór techniczny tych zakładów, pracownicy obsługi maszyn i linii produkcyjnych, magazynów zbożowych, młynów, kaszarni, płatkarni, makaroniarni i wytwórni pasz, uczniowie techników przemysłu spożywczego, studenci kierunków specjalistycznych, projektanci, konstruktorzy maszyn, pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego, zainteresowani rolnicy – producenci zbóż i piekarze oraz osoby zainteresowane inwestowaniem w branży przetwórstwa zbóż.