Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Wydawca

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o.

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa

KRS: 0000069968, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, NIP: 524 030 35 01