Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 lipca

Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 4300 zł brutto, a stawka godzinowa do 28,10 zł. To druga w tym roku podwyżka płacy minimalnej, która obejmie ponad 3 mln osób. Zgodnie z ustawą, jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 105% – ustala się dwa […]

Zmiany w Polskich Zakładach Zbożowych

Do UOKiK wpłynął wniosek o przejęcie przez Tomasza Stokłosę kontroli nad Polskimi Zakładami Zbożowymi Sp. z o.o. z siedzibą w Wałczu. Sprawa jest w toku. Zamierzona koncentracja polega na przejęciu w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez Tomasza Stokłosę kontroli nad przedsiębiorcą Polskie Zakłady Zbożowe spółka z ograniczoną […]

Polish Grain Day – Polska trzecim producentem zbóż w UE

Pomimo wysokiej konkurencji na światowym rynku zbóż w 2023 r., Polska wyeksportowała 13,7 mln t ziarna, tj. o blisko 49% więcej niż w roku poprzednim – powiedział minister rolnictwa Czesław Siekierski podczas konferencji Polish Grain Day 2024 „Bezpieczna Polska”. Ostatnie lata były trudne dla polskiego sektora zbożowego, co wynikało z bardzo dużej zmienności i nieprzewidywalności […]

Numer 3/2024

Kazachstan – znaczący uczestnik światowego rynku pszenicy – Jadwiga Rothkaehl   4 Rynek ekologicznej pszenicy zwyczajnej w Unii Europejskiej i wybranych krajach trzecich – Jadwiga Rothkaehl  6 Ważne dla młynarzy – Jadwiga Rothkaehl   8       Sztuczna inteligencja w branży zbożowo-młynarskiej? – Wojciech Moszczyński   10 Co warto wiedzieć o granicznej kontroli żywności    14 Konferencja Cereals & Europe Spring […]

Polish Grain Day – wyzwania na rynku zbóż

Na sytuację w polskim rolnictwie, także na rynku zbóż, musimy patrzeć przez pryzmat sytuacji na rynkach całej Unii Europejskiej – zauważył minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski podczas wystąpienia na Polish Grain Day. Szef resortu rolnictwa zauważył też, że dzięki zmianom w unijnym rozporządzeniu dotyczącym ATM powstała przestrzeń na wprowadzenie ograniczeń i regulacji w […]

Makaroniarnia z Ludwina skorzystała z Funduszy Europejskich

Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK z Ludwina skorzystała kilka razy ze wsparcia w ramach dofinansowania z Funduszy Europejskich z Programu Polska Wschodnia (POPW) oraz Programu Inteligentny Rozwój (POIR). Dzięki pozyskaniu ponad 35 mln złotych rodzinna firma z Lubelszczyzny stała się czołowym producentem makaronów jajecznych w Polsce. Wytwórnia POL-MAK to rodzinna firma położona na pojezierzu łęczyńsko-włodawskim niedaleko […]

Szczecin straci ważny terminal zbożowy

Kurczy się sieć terminali zbożowych w portach. Niepewny jest los tych w Gdyni i Gdańsku, teraz „Rzeczpospolita” informuje, że zniknie i ten w Szczecinie. Jak ustaliła gazeta, elewator zbożowy Andreas w Porcie Szczecin ma zostać sprzedany i wycofany z eksploatacji. Jego kupcem ma być amerykańska firma, producent klejów, która chce zlikwidować terminal do przeładunku zbóż […]

Komunikat Izby Wydawców Prasy w sprawie postulatów wydawców i środowisk naukowych dotyczących zasad punktacji czasopism naukowych i branżowych

Z inicjatywy Izby Wydawców Prasy oraz szeregu środowisk naukowych, wydawców, dziennikarzy, branżystów, został wystosowany do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusza Wieczorka list w sprawie zasad punktacji czasopism naukowych i branżowych. Obecny system punktacji nie zachęca polskich naukowców do publikowania artykułów w krajowych czasopismach branżowych o charakterze naukowym i fachowym (w tym technicznych, prawniczych, medycznych, […]

IZP: W UE nie będzie konsensusu w sprawie wolnego handlu z Ukrainą

– Na poziomie Unii Europejskiej w kontekście nowego porozumienia o wolnym handlu z Ukrainą, które ma obowiązywać od czerwca tego roku do czerwca roku następnego, nie uzyskamy konsensusu – uważa Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo–Paszowej. Zwraca uwagę, że w UE są różne interesy państw członkowskich, które trudno pogodzić. Obecnie obowiązuje embargo na import czterech podstawowych zbóż do Polski. – Patrząc na emocje […]

Obniżono prognozę FAO dotyczącą światowej produkcji pszenicy

Światowe zbiory pszenicy w 2024 r. wyniosą 796 mln ton wobec 797 mln ton szacowanych przed miesiącem – ocenia wstępnie Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO). „Jeśli chodzi o zbiory na 2024 r., prognoza FAO dotycząca światowej produkcji pszenicy została nieco obniżona w porównaniu […]