Numer 04/2022

Wyzwania na rynku pszenicy w sezonie 2022/2023 – Mirosław Marciniak     4 Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Młynarzy EFMA – Jadwiga Rothkaehl    6 Ważne dla młynarzy –  Jadwiga Rothkaehl   10 Dynamiczne kształtowanie inteligentnych cen będzie głównym źródłem przewagi konkurencyjnej w przyszłości – Wojciech Moszczyński   11 Szkolenie w zakresie metodyki oznaczania wybranych wyróżników jakościowych ziarna i mąki oraz interpretacji […]