Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Numer 2/2024

Relacje popytu i podaży na polskim rynku zbóż w sezonie 2023/2024 – Wiesław Łopaciuk, Piotr Szajner   4 Od ziarna do przetworów zbożowych – dawniej i dziś – Jadwiga Rothkaehl   10 Co młynarz wiedzieć powinien – Jadwiga Rothkaehl   15       Proszę się nie bać, to tylko nasz Terminator na portierni. Jakie zmiany w przemyśle młynarskim przyniesie sztuczna […]