Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Edukacja w ramach Giełdowego Rynku Rolnego nabiera rozpędu

30 czerwca odbyło się szkolenie skierowane do pracowników laboratoriów kontroli jakości w punktach skupu zbóż i w młynach. Spotkanie zostało zorganizowane przez Towarową Giełdę Energii we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowym Instytutem Badawczym. Patronat honorowy nad cyklem edukacyjnym objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uczestnicy szkolenia, w którym wzięło udział 18 firm wchodzących w skład Systemu Magazynów Autoryzowanych (SMA) Giełdowego Rynku Rolnego TGE, mieli okazję zapoznać się m.in. z aspektami dotyczącymi oceny cech organoleptycznych ziarna wg PN-R-74013:2012, oznaczania zanieczyszczeń
i szkodników wg PN-R-74015:1994, stosowania sprzętu kontrolno-pomiarowego w laboratorium oraz zasad prawidłowej obsługi wilgotnościomierzy zbożowych i analizatorów NIR. Uzyskane w ramach zdanego egzaminu uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie pobierania próbek znajdą swoje odzwierciedlenie we wpisie do Rejestru Rzeczoznawców, który jest prowadzony przez poszczególnych Wojewódzkich Inspektorów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Cykl doskonale wpisuje się w misję Towarowej Giełdy Energii, której jednym z podstawowych założeń jest edukacja uczestników rynku. Szkolenia uruchomione w ramach Giełdowego Rynku Rolnego nastawione są na podnoszenie wiedzy słuchaczy spotkań, ale także realizację celów samego Giełdowego Rynku Rolnego, uwzględniających aspekty bezpieczeństwa zawieranych transakcji, transparentności handlu oraz gwarancji jakości oferowanych produktów – mówi Piotr Zawistowski, prezes Zarządu TGE.

Spotkanie online zostało zorganizowane w ramach cyklu edukacyjnego, który TGE rozpoczęła w maju br. Jest on skierowany do uczestników oraz współpracowników Giełdowego Rynku Rolnego i zakłada podnoszenie kwalifikacji zawodowych w obszarach związanych m.in. z analityką laboratoryjną, pobieraniem próbek artykułów rolno-spożywczych czy ustalaniem klas jakościowych określonych produktów. Firmy biorące udział w szkoleniach zyskują niezbędną wiedzę oraz kompetencje wykorzystywane w ramach własnych zasobów personalnych.

Rolę platformy edukacyjnej doceniają także partnerzy i współpracownicy TGE. W czerwcową odsłonę cyklu zaangażował się Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, który przedsięwzięcie przeprowadził, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które objęło szkolenie patronatem honorowym. To pokazuje, że kierunek obrany przez TGE jest słuszny i spotyka się z uznaniem zewnętrznych instytucji.