Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Feerum podsumowało trzy kwartały 2020

Spółka Feerum S.A., wiodący producent kompleksowych elewatorów zbożowych w Polsce, działająca także na rynkach eksportowych, opublikowała wyniki za trzy kwartały 2020 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 103,5 mln zł, skonsolidowany zysk netto wyniósł 15,2 mln zł, a zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 17,5 mln zł.

– Jesteśmy zadowoleni z wyników za trzy kwartały, w których wypracowaliśmy solidne przychody i istotną poprawę marż. Czynnikiem, który w głównej mierze przełożył się na wyniki osiągnięte w tym okresie jest fakt ukończenia realizacji dwóch znaczących kontraktów zawartych w latach 2018-2019 z ukraińskim kontrahentem EPICENTR K. Pozytywny wpływ miały również korzystne trendy walutowe. Perspektywy potencjalnych kontraktów, jak i tych będących w fazie realizacji pozwalają pozytywnie oceniać prognozy kolejnych okresów – powiedział Daniel Janusz, prezes zarządu Feerum S.A.

Aktualny portfel zamówień wynosi 123,6 mln zł i obejmuje 20 umów, natomiast potencjalny portfel klientów obejmuje 294,4 mln zł, w tym potencjał klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 27,5 mln zł.

Największym obecnie kontraktem w portfelu jest umowa z EPICENTR K o wartości 18,3 mln euro. Poza tym planowane są kolejne inwestycje na Ukrainie. Mniejszym, lecz interesującym rynkiem eksportowym jest rynek litewski, gdzie realizacja inwestycji jest wspierana dopłatami unijnymi. Potencjał rynku szacowany jest na około 6 mln zł. Po trzech kwartałach 2020 r. eksport odpowiadał za 68,3% przychodów. Wartość sprzedaży zagranicznej w tym okresie wyniosła 70,6 mln zł. Głównym rynkiem eksportowym była Ukraina (64,3 mln zł), a drugim z kolei Tanzania (4,5 mln zł).