Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

FEERUM wypracował zysk na poziomie 1,6 mln zł

FEERUM S.A., producent kompleksowych elewatorów zbożowych w Polsce, z silną pozycją na rynkach eksportowych, opublikował wyniki za I kwartał 2021 roku. Spółka wypracowała przychody sięgające blisko 20 mln zł oraz EBITDA równą 3,4 mln zł. Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 1,6 mln zł, natomiast zysk netto 1,5 mln zł.

Aktualny portfel zamówień wynosi około 92,64 mln PLN i obejmuje 37 umów, natomiast potencjalny portfel klientów obejmuje 284,3 mln PLN, z czego potencjał klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 54,7 mln PLN.

Ekspansja międzynarodowa

– Nadal skupiamy się na realizowaniu naszej strategii ekspansji międzynarodowej. Obecnie głównym kierunkiem sprzedaży jest Ukraina, na rynku tym widzimy ogromny potencjał rozwoju także w kolejnych latach. Poza kontraktem dla Epicentr K LLC w fazie planowania i projektowania są kolejne inwestycje na Ukrainie – nasze realizacje dla Epicentr K LLC stały się szeroko komentowaną wizytówką Grupy, szczególnie w zachodniej części Ukrainy. Rozbudowujemy także portfel zamówień krajowych, w czym pomaga skrócony okres rozpatrywania wniosków agencyjnych (ARiMR) naszych klientów – powiedział Daniel Janusz, Prezes Zarządu FEERUM S.A.

Przychód na wszystkich poziomach

W I kwartale 2021 roku Grupa, pomimo spadku przychodów o 44,4% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej (związanego m.in. z odmiennym rozłożeniem realizacji kontraktów w czasie i prognozą przychodów bieżącego roku na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego), osiągnęła dodatnie wyniki finansowe na wszystkich poziomach, potwierdzając swoją efektywność operacyjną i potencjał rozwojowy.

Perspektywy potencjalnych kontraktów, jak i tych będących w fazie realizacji, pozwalają z optymizmem oceniać prognozy kolejnych okresów.