Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Konferencja „Nauka o zbożach – osiągnięcia i perspektywy”

zboża

W imieniu organizatorów i własnym pragniemy zaprosić Państwa do udziału w III Konferencji z cyklu Nauka o Zbożach. Tegoroczna edycja, zatytułowana „NAUKA O ZBOŻACH – OSIĄGNIĘCIA I PERSPEKTYWY” odbędzie się 22-23 września na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  W Konferencji  wezmą udział przedstawiciele z różnych ośrodków akademickich i naukowych w Polsce, w tym pracownicy naukowi, studenci i doktoranci  oraz przedstawiciele środowiska biznesowego. Inicjatywa będzie okazją do wymiany doświadczeń, poglądów i wiedzy m.in. na temat uprawy i przetwórstwa zbóż oraz znaczenia produktów zbożowych w diecie współczesnego człowieka i profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Z przyjemnością informujemy, że nasze czasopismo objęło patronatem medialnym tę inicjatywę. Szczegółowe informacje na temat Konferencji są zamieszczone na stronie https://up.lublin.pl/noz2022/.