Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Należności celne przywozowe w sektorze zbóż

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/573 z dnia 24 kwietnia 2020 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 27 kwietnia 2020 r.

Od dnia 27 kwietnia 2020 r. w załączniku I do niniejszego rozporządzenia ustala się, na podstawie elementów znajdujących się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, należności celne przywozowe w sektorze zbóż, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 642/2010.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (27.04.2020). Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Pełen tekst: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/573 z dnia 24 kwietnia 2020 r.