Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Numer 02/2021

PZM 2 2021

Spis treści:

Czy to już koniec wzrostu cen? – Mirosław Marciniak   3

Jak działa model klasyfikacji random forest? – Wojciech Moszczyński    6

Ocena jakości surowca i produktu w zakładzie młynarskim (cz. 4) – Jadwiga Rothkaehl   7

Ważne dla młynarzy zmiany w prawie UE planowane na 2021 rok – Jadwiga Rothkaehl  10

Rośnie zainteresowanie rewelacyjną pierwotną pszenicą okrągłoziarnową – Czesław Meus    13

Od tradycji do nowoczesności – podsumowanie projektu Grupy Operacyjnej Pradawne Ziarno – Czesław Meus    14

Wyróżniki jakości ziarna paszowego – Marcin Różewicz   15

Ocena jakości handlowych mąk orkiszowych typ 2000 – Grażyna Cacak-Pietrzak, Agnieszka Sulkowska    20

Teff jako dodatek do pieczywa – ocena składu chemicznego – Magdalena Sobolewska, Marek Bury       25

Doświadczalne opracowanie zmechanizowanych linii w urządzeniach do sporządzania i rozdzielania pasz dla trzody chlewnej – V.N. Gutman, M. Dyduszko, Wiesław Romaniuk    29

Bühler. Smart Mill – inteligentny młyn od zaraz    34

Ocalić od zapomnienia. Młyny hrabiny. Rzecz o Magdalenie z Dzieduszyckich Morskiej – Ewa Moszczyńska     36

Ocalić od zapomnienia. Jedna noc Napoleona – Anna Wytrykus    38

Marketing. Marketing zaangażowany społecznie – Aneta Banaszak, Sławomir Banaszak     40

Motywowanie pracowników. Czy jedynie wynagrodzenie? Motywowanie pozapłacowe  – Jarosław Ropiejko     42