Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Numer 1/2023

Spis treści:

Pol Invest. Nowoczesne technologie w młynarstwie   3

Notowania pszenicy znalazły się na najniższych poziomach od wybuchu wojny

– Mirosław Marciniak     4

Pszenica w XXI wieku (cz. 3) – Jadwiga Rothkaehl    6

 Kanadyjski rynek zbożowy – Jadwiga Rothkaehl    12

Czy filozofia Agile pomoże przetrwać recesję i dlaczego powinniśmy przestać planować? – Wojciech Moszczyński   14

Spotkanie pożniwne dotyczące aktualnej sytuacji na rynku ziarna zbóż w Polsce – Anna Szafrańska   18

Rok 2023 będzie rokiem wielu wyzwań dla polskiego rolnictwa. O wyzwaniach, przed jakimi stanie polskie rolnictwo, obszarach, w których warto poszukiwać szans na stabilne plony, a także o innowacyjnych formach ochrony roślin opowiada dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR-PIB, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu – Andromeda Wróbel  20

Wpływ gęstości siewu żyta uzyskanego w warunkach produkcji ekologicznej na jakość mąki – Magdalena Sobolewska, Anna Jaroszewska, Dariusz Błażejczak   24

Wartość technologiczna ziarna jęczmienia ze zbiorów 2022 roku – Sylwia Stępniewska, Agnieszka Salamon  28

Wpływ temperatury wypieku na produkty piekarskie i ciastkarskie wzbogacone w  związki fenolowe – Greta Adamczyk, Inna Bobel   34

Wyroby z ciast obgotowanych – Katarzyna Sujka    38

Ocalić od zapomnienia. Z dziejów młynarstwa. Daty i fakty. Cz. 1. Rozdrabnianie ziarna – Andrzej Gładkowski  42

Ocalić od zapomnienia. Młyny w Europie. Łamigłówki – Anna Wytrykus    44

Marketing. Brand purpose. Czyli znów słów kilka o marce – Aneta Banaszak, Sławomir Banaszak    46