Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Numer 2/2024

Spis treści:

Relacje popytu i podaży na polskim rynku zbóż w sezonie 2023/2024 – Wiesław Łopaciuk, Piotr Szajner   4

Od ziarna do przetworów zbożowych – dawniej i dziś – Jadwiga Rothkaehl   10

Co młynarz wiedzieć powinien – Jadwiga Rothkaehl   15      

Proszę się nie bać, to tylko nasz Terminator na portierni. Jakie zmiany w przemyśle młynarskim przyniesie sztuczna inteligencja? – Wojciech Moszczyński   16

Szkolenie w zakresie metodyki oznaczania wybranych wyróżników jakościowych ziarna i mąki oraz interpretacji uzyskiwanych wyników badań – Anna Szafrańska  22

Charakterystyka β-glukanu zbóż – Magdalena Wiśniewska, Anna Fraś, Marlena Gzowska, Anna Kondej    24

Problematyka mykotoksyn modyfikowanych w ziarnie zbóż – Marcin Różewicz   28

Wartość technologiczna ziarna kukurydzy ze zbiorów 2023 roku – Agnieszka Salamon  32

Wybrane aspekty produkcji mieszanek zbożowych (międzygatunkowych i międzyodmianowych) warunkujących wysoki plon i dobrą jakość w uprawie ekologicznej – Danuta Leszczyńska, Piotr Kostiw  38

Wpływ zamrażalniczego przechowywania na wybrane cechy jakościowe owsianego pieczywa z transglutaminazą – Joanna Markowska   42

Bühler. O krok bliżej do w pełni autonomicznego młyna. Cyfryzacja danych o jakości produktu – Javier Lozano Díaz   52

Co wpływa na jakość pasz – Krzysztof Zawadzki   55

Targi VICTAM LatAm 2023 odniosły spektakularny sukces    57

Ocalić od zapomnienia. Młyny w Geldrii. Raz lepiej, raz gorzej – Anna Wytrykus   59