Numer 01/20

Wysokie ceny na rynku pszenicy – Mirosław Marciniak   4

Wstęp do budowy modeli prognozujących ceny zbóż i produktów zbożowych – Wojciech Moszczyński    6

Co nas czeka w 2020 roku – zmiany podatku VAT oraz związane z nimi zmiany w CIT i PIT – Jacek Paprocki    8

Zmiany w prawodawstwie ważne dla branży zbożowo-młynarskiej – Jadwiga Rothkaehl         12

European Green Deal – Europejski Zielony Ład – Jadwiga Rothkaehl   16

Spotkanie noworoczne członków Stowarzyszenia Młynarzu RP – Jadwiga Rothkaehl   18

Wiadomości z Sekretariatu Europejskiego stowarzyszenia Młynarzy EFM – Jadwiga Rothkaehl    21

Straty i marnotrawstwo żywności w produkcji zbóż konsumpcyjnych – Sylwia Łaba, Grażyna Cacak-Pietrzak, Krystian Szczepański, Alicja Sułek   24

Wołki i ich zwalczanie – Stanisław Ignatowicz   30

Wpływ gęstości ziarna w stanie zsypnym na wartość technologiczną uzyskanej mąki – Anna Szafrańska   34

Porównanie właściwości utleniających wybranych przetworów zbożowych – Joanna Czerech, Iwona Konopka   40

Bühler. Nowy punkt skupu zboża w Moser Agrar w Großmehring w Niemczech   46
Ocalić od zapomnienia. W bieli i w błękicie – Anna Wytrykus    48

Marketing. Współczesne przemiany społeczne a nowoczesny marketing – Aneta Banaszak, Sławomir Banaszak  50

Zarządzanie pracownikami. Przywództwo (cz.12) – Jarosław Ropiejko   52