Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Produkcja filmu promocyjnego pt. „Pieczywo – smak, zdrowie, ekonomia”

Jednym z celów głównych strategii Funduszu Promocji  Ziarna Zbóż i Przetworów zbożowych jest edukacja konsumentów pod kątem spożywania jakościowych produktów zbożowych. Realizuje się go poprzez propagowanie zdrowej diety w oparciu o produkty zbożowe i uświadamianie konieczności uwzględniania przetworów zbożowych w każdym spożywanym posiłku.

Środowisko związane z przemysłem piekarskim od lat walczy ze  szkodliwymi opiniami nt. spożywania pieczywa oraz odkłamuje informacje na temat wyolbrzymianej szkodliwości glutenu. Zauważalny spadek spożycia pieczywa oraz szerzona przez media społecznościowe propaganda antywęglowodanowa i antyglutenowa zobowiązują piekarzy do reagowania na te opinie.

Naszym obowiązkiem wobec producentów polskiego zboża, przetworów zbożowych oraz pieczywa jest przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjno-promocyjnej, która starałaby się nie tylko walczyć z niekorzystnymi trendami, ale niwelowałaby je i utrwalały zdecydowanie pozytywny wizerunek polskiego pieczywa i zboża w świadomości konsumentów. Należy przekonywać do spożywania pieczywa i różnorodnych przetworów zbożowych, jako źródła cennych składników żywieniowych i  mających korzystny wpływ na procesy trawienne.

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego wychodząc naprzeciw powyższym celom opracowało projekt w wyniku którego powstanie film promujący spożycie pieczywa. Działania przewidziane w zadaniu: „Produkcja filmu promocyjnego pt. Pieczywo – smak, zdrowie, ekonomia” to nagranie filmu i jego dystrybucja poprzez ogólnodostępne media, powstanie strony internetowej na temat pieczywa i przetworów zbożowych skierowanej do konsumentów, druk ulotek informacyjnych o zaletach zdrowotnych pieczywa i produktów zbożowych i ich    dystrybucja wśród konsumentów.

Mamy nadzieję, że realizacja opisanego projektu przyczyni się do uświadomienia konsumentom korzyści, jakie płyną z obecności pieczywa i przetworów zbożowych w codziennej diecie. Podkreślone zostaną zalety polskiego pieczywa, jako produktu o niepowtarzalnym smaku i jakości. Jesteśmy przekonani, że działania te podniosą zaufanie do polskich produktów piekarskich, jako wyrobów bezpiecznych i o znaczącej wartości odżywczej.

Sfinansowano z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych