Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Seminarium pożniwne

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB zaprasza do udziału w Seminarium Pożniwnym, które odbędzie się 8 grudnia 2023 r. w siedzibie IBPRS-PIB w Warszawie. Podczas spotkania przedstawione zostaną wyniki oceny jakości technologicznej i zdrowotnej ziarna pszenicy, żyta, kukurydzy, pszenżyta, owsa i jęczmienia ze zbiorów z lat 2021-2023 r. uprawianego w kraju na tle wyników badań z poprzednich lat. Wskazane zostaną poziomy występowania regulowanych prawnie substancji skażających w krajowym ziarnie zbóż w celu weryfikacji obecnie obowiązujących maksymalnych dopuszczalnych limitów występowania substancji szkodliwych, w tym mykotoksyn, metali ciężkich, pozostałości pestycydów.

Ponadto, przedstawiony zostanie poziom występowania nowych zagrożeń będących zanieczyszczeniami ziarna zbóż (m.in. zmodyfikowane mykotoksyny w ziarnie pszenicy, alkaloidy sporyszu w ziarnie żyta).

Przedstawione w trakcie seminarium wyniki badań będą stanowiły istotną informację dla producentów rolnych, hodowców ziarna zbóż, przedstawicieli jednostek branżowych, firm dokonujących zakupu ziarna oraz firm zajmujących się przetwórstwem zbóż, a także przedstawicieli firm piekarskich. Wyniki badań dotyczące oceny jakości zdrowotnej ziarna mogą być wykorzystywane do oceny ryzyka zagrożenia wystąpienia poszczególnych rodzajów substancji skażających w ziarnie pszenicy, żyta i kukurydzy pochodzącym z terenu Polski.

Uwaga: udział w Konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji, warunki uczestnictwa i formularz zgłoszenia dostępne są na stronie https://www.ibprs.pl/prezentacja-efektow-prac-zrealizowanych-przez-ibprs-pib-w-latach-2021-2023-na-rzecz-mrirw/.