Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Zapraszamy na szkolenie

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB zaprasza na szkolenie w zakresie metodyki oznaczania wybranych wyróżników jakościowych ziarna i mąki oraz interpretacji uzyskiwanych wyników badań.

Termin: 19-20 marca 2024 r.

Szkolenie skierowane jest do pracowników m.in.:
–        laboratoriów przy zakładach zbożowo-młynarskich i piekarskich,
–        osób odpowiedzialnych za opracowanie specyfikacji surowców,
–        zatrudnionych w działach B+R ww. jednostek,
–        zatrudnionych w działach produkcji i technologii,
–        firm zajmujących się hodowlą nowych odmian zbóż

Cel szkolenia:

Podniesienie kompetencji pracowników w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych ziarna i przetworów zbożowych, zapoznanie z interpretacją wyników oznaczania wybranych wyróżników jakościowych, identyfikacja przyczyn problemów technologicznych występujących na linii produkcyjnej, a także wymiana doświadczeń między prowadzącymi szkolenie a uczestnikami.

Zakres szkolenia:

  • 19 marca –  parametry jakościowe w ocenie ziarna i mąki (przeznaczone dla pracowników magazynów zbożowych, zakładów młynarskich, a także piekarskich)
  • 20 marca –  parametry reologiczne ciasta w ocenie jakości mąki pszennej i żytniej (przeznaczone dla pracowników zakładów młynarskich i piekarskich).

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia dostępne są na stronie: https://www.ibprs.pl/szkolenie-w-zakresie-metodyki-oznaczania-wybranych-wyroznikow-jakosciowych-ziarna-i-maki-oraz-interpretacji-uzyskiwanych-wynikow/

Patronat medialny: Przegląd Zbożowo-Młynarski i Przegląd Piekarski i Cukierniczy