Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Zbiory zbóż zakończone

„Tegoroczne żniwa zbóż podstawowych praktycznie zostały zakończone. Lokalnie na południowym wschodzie, wschodzie i północnym wschodzie kraju do zebrania są pojedyncze plantacje zbóż. Ziarno, które ciągle jest na polach, w najlepszym wypadku będzie mogłoby być przeznaczone jedynie na pasze lub cele przemysłowe” – napisała Izba Zbożowo-Paszowa.

Izba odnotowuje, że zboża zebrane w bieżącym roku są bardzo niejednorodne pod względem jakości, notuje się tutaj wyraźne różnice w zależności od regionu kraju.

„W odniesieniu do pszenicy, największy problem stanowi jej gęstość, co często dyskwalifikuje to zboże pod kątem eksportu. Zdecydowanie więcej ziarna jakości konsumpcyjnej zebrano na zachodzie i północy kraju niż na południu i wschodzie. Dlatego też w kolejnych miesiącach bieżącego sezonu zapewne wystąpi spora premia płacona za ziarno o wysokich parametrach jakościowych” – napisano.