Konferencja w Krynicy

Zapraszamy do udziału w XXXIX Konferencji w Krynicy Morskiej „Jakość zbóż i przetworów zbożowych a potrzeby rynku” organizowanej w dniach od 23 do 26 maja 2018 roku przez Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie Konferencja odbędzie się w Krynicy Morskiej w Hotelu Continental s.c. W programie […]

Polska ostatnia w UE pod względem zasiewów kwalifikowanego ziarna

Jak poinformowała NIK, Polska zajmuje ostatnie miejsce w Unii Europejskiej pod względem udziału kwalifikowanego materiału siewnego w zasiewach zbóż. W latach 2014-2016 udział ten wyniósł niecałe 16% przy średniej unijnej na poziomie 50%. W raporcie Izba stwierdziła, że udział kwalifikowanego materiału siewnego w zasiewach w Polsce był bardzo niski i nie zapewniał – wymaganego przez […]

Pierwsze sygnały o stanie pszenicy ozimej

Trudno jeszcze w pełni ocenić rozmiar szkód wyrządzonych przez ostatnie mrozy w oziminach. Dochodzi do nas jednak coraz więcej sygnałów, że większość testów wykonanych z pszenicy ozimej daje pozytywne wyniki. Kolejnym krokiem będzie ocena obsady roślin. Wiarygodnie będziemy mogli to dopiero zrobić jak ruszy na dobre wegetacja. Nie ma co się łudzić, że tak wysokie […]

Nowe rozporządzenie unijne dotyczące opakowań do kontaktu z żywnością

14 lutego br. opublikowano oczekiwane przez przemysł spożywczy rozporządzenie Komisji (UE) 2018/213 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie stosowania bisfenolu A w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w odniesieniu do stosowania tej substancji w materiałach z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Rozporządzenie […]

XXXIX Konferencja w Krynicy Morskiej

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego prof. Wacława Dąbrowskiego zaprasza do udziału w  XXXIX Konferencji w Krynicy Morskiej „Jakość zbóż i przetworów zbożowych a potrzeby rynku” organizowanej w dniach  23 – 26 maja 2018 roku Szczegółowe warunki uczestnictwa oraz ramowy program Konferencji zostaną  przedstawione w marcu br. Więcej informacji można uzyskać w […]

Większe prognozy światowych zbiorów pszenicy

– W swoim najnowszym raporcie, opublikowanym 12 stycznia br., eksperci USDA podnieśli prognozowaną wielkość zbiorów pszenicy na świecie w sezonie 2017/18 o 2,0 mln t. Obecnie oczekuje się, że osiągną one rekordowy poziom757,0 mln t i będą o 6,6 mln t (około 1%) wyższe niż w sezonie 2016/17. Jeszcze w listopadzie 2017 r. ośrodki analityczne […]

Szkolenia dla branży młynarskiej

Zarząd Główny Stowarzyszenia Młynarzy RP przy współpracy z Zakładem Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS organizuje następujące szkolenia: w dniach 7 – 8 marca 2018 roku szkolenie w zakresie metodyki oznaczania wybranych wyróżników jakościowych ziarna pszenicy i mąki pszennej oraz interpretacji uzyskiwanych wyników Program szkolenia obejmuje wykłady dotyczące m.in. następującej tematyki: podstawowe wyróżniki jakościowe charakteryzujące przydatność […]

Centrum Badawczo-Rozwojowe Żywności i Żywienia

Na SGGW w Warszawie powstaje Centrum Badawczo-Rozwojowe Żywności i Żywienia. Będzie to przestrzeń do prowadzenia innowacyjnych badań nad żywnością i metodami jej wytwarzania. Skorzystają przedsiębiorcy z branży spożywczej, a dzięki temu również mieszkańcy. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego SGGW otrzyma prawie 33 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Umowę w tej sprawie podpisali […]