Numer 01/2022

PZM 1 2022

Spadki cen na rynku pszenicy. Czy to koniec trendu wzrostowego? – Mirosław Marciniak   4 Cross validation w nauczaniu nadzorowanym – Wojciech Moszczyński   6 Ocena jakości surowca i produktu w zakładzie młynarskim (cz. 9) – Jadwiga Rothkaehl   10 AGROBANK – Platforma Innowacji Zasobów Genetycznych Roślin Użytkowychdla Świadczenia Usług Doradztwa Rolniczego – Jerzy H. Czembor, Elżbieta Czembor  […]