Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Numer 01/2022

PZM 1 2022

Spis treści:

Spadki cen na rynku pszenicy. Czy to koniec trendu wzrostowego? – Mirosław Marciniak   4

Cross validation w nauczaniu nadzorowanym – Wojciech Moszczyński   6

Ocena jakości surowca i produktu w zakładzie młynarskim (cz. 9) – Jadwiga Rothkaehl   10

AGROBANK – Platforma Innowacji Zasobów Genetycznych Roślin Użytkowych
dla Świadczenia Usług Doradztwa Rolniczego – Jerzy H. Czembor, Elżbieta Czembor     16

Wartość technologiczna ziarna pszenżyta ze zbiorów 2021 r. – Anna Szafrańska   18

Wartość technologiczna ziarna jęczmienia ze zbiorów 2021 r. – Sylwia Stępniewska 24

Ziarno zbóż i produkty jego przetwórstwa, jako źródło selenu w diecie ludzi – Marcin Różewicz     30

Technologia odroczonego wypieku pieczywa – Grażyna Cacak-Pietrzak, Aleksandra Rakocka    33

FP Spomax SA – 140 lat działalności firmy       40

Ocalić od zapomnienia. Przeminęło z wiatrem? Z historii chwytania wiatru – Andrzej Gładkowski    42

Ocalić od zapomnienia. Młyny w Limburgii. Zabić smoka– Anna Wytrykus    44

Marketing. Co z nami będzie i co jest za zakrętem…? O niektórych marketingowych trendach w 2022 r. – Aneta Banaszak, Sławomir Banaszak    46

Motywowanie pracowników. Programowanie neurolingwistyczne a motywowanie pracowników (cz.4)  – Jarosław Ropiejko     48