Zapraszamy na szkolenie

W dniach 28-29 marca br. Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa organizuje Szkolenie w zakresie metodyki oznaczania wybranych wyróżników jakościowych ziarna i mąki oraz interpretacji uzyskiwanych wyników badań. Celem szkolenia jest m.in. podniesienie kompetencji pracowników w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych ziarna i przetworów zbożowych, zapoznanie z interpretacją wyników oznaczania wybranych wyróżników jakościowych, identyfikacja przyczyn problemów technologicznych występujących na […]