Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Zapraszamy na szkolenie

W dniach 28-29 marca br. Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa organizuje Szkolenie w zakresie metodyki oznaczania wybranych wyróżników jakościowych ziarna i mąki oraz interpretacji uzyskiwanych wyników badań.

Celem szkolenia jest m.in. podniesienie kompetencji pracowników w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych ziarna i przetworów zbożowych, zapoznanie z interpretacją wyników oznaczania wybranych wyróżników jakościowych, identyfikacja przyczyn problemów technologicznych występujących na linii produkcyjnej, wymiana doświadczeń między prowadzącymi szkolenie a uczestnikami.

Szkolenie skierowane jest do pracowników m.in.:

  • laboratoriów przy zakładach zbożowo-młynarskich i piekarskich,
  • osób odpowiedzialnych za opracowanie specyfikacji surowców,
  • zatrudnionych w działach B+R ww. jednostek,
  • zatrudnionych w działach produkcji i technologii,
  • firm zajmujących się hodowlą nowych odmian zbóż.

Szkolenie zostało objęte patronatem medialnym przez Przegląd Zbożowo-Młynarski i Przegląd Piekarski i Cukierniczy.  Więc informacji, program szkolenia i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:https://www.ibprs.pl/szkolenie-w-zakresie-metodyki-oznaczania-wybranych-wyroznikow-jakosciowych-ziarna-i-maki-oraz-interpretacji-uzyskiwanych-wynikow-badan-2/