Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Zmiany w Polskich Zakładach Zbożowych

Do UOKiK wpłynął wniosek o przejęcie przez Tomasza Stokłosę kontroli nad Polskimi Zakładami Zbożowymi Sp. z o.o. z siedzibą w Wałczu. Sprawa jest w toku. Zamierzona koncentracja polega na przejęciu w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez Tomasza Stokłosę kontroli nad przedsiębiorcą Polskie Zakłady Zbożowe spółka z ograniczoną […]