Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Zmiany w Polskich Zakładach Zbożowych

Do UOKiK wpłynął wniosek o przejęcie przez Tomasza Stokłosę kontroli nad Polskimi Zakładami Zbożowymi Sp. z o.o. z siedzibą w Wałczu. Sprawa jest w toku. Zamierzona koncentracja polega na przejęciu w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez Tomasza Stokłosę kontroli nad przedsiębiorcą Polskie Zakłady Zbożowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałczu.

UOKiK informuje, że Tomasz Stokłosa jest osobą fizyczną prowadzącą działalność rolniczą, prowadzi również działalność gospodarczą. Jest on aktywny, bezpośrednio lub za pośrednictwem kontrolowanych spółek, na polskich rynkach uprawy i sprzedaży zbóż, produkcji kurzych jaj wylęgowych, chowu i hodowli drobiu, produkcji i sprzedaży mięsa drobiowego, a także utylizacji odpadów innych niż niebezpieczne – czytamy w zgłoszeniu koncentracji.

Polskie Zakłady Zbożowe w Wałczu prowadzą działalność na terenie całego kraju. Przedmiotem działalności jest produkcja pełnoporcjowych pasz i koncentratów dla wszystkich rodzajów zwierząt gospodarskich oraz produkcja mąk pszennych. PZZ prowadzą skup, kontraktację i przechowywanie zbóż oraz rzepaku w systemie ciągłym w elewatorach o pojemności 75 tys. t. Całorocznie skupujemy rzepak, pszenicę, pszenżyto, jęczmień, żyto, owies, łubin oraz kukurydzę. Roczna zapotrzebowanie na zboża, uwzględniając produkcję mieszanek zbożowych oraz przemiał w młynie, wynosi blisko 130 tysięcy t – podaje PZZ Wałcz.

Mieszalnia pasz produkuje łącznie ponad 320 tysięcy t paszy rocznie. PZZ ma własne fermy, co pozwala na testowanie nowych rozwiązań żywieniowych przed wprowadzeniem ich na rynek. Równolegle zakłady zajmują się produkcją mąki pszennej na potrzeby odbiorców hurtowych oraz indywidualnych. 

(PZZ)