Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

50% pieczywa w UK zawiera pestycydy

Opierając się na oficjalnych danych, PAN UK (Pesticide Action Network UK) ujawnił, że udział pieczywa zawierającego dwa lub więcej pestycydów podwoił się w ciągu ostatniego roku do 50% całego asortymentu. Liczba ta oznacza znaczny wzrost w porównaniu z wynikami rządowych testów w ciągu ostatniej dekady, kiedy średnio ok. 25% pieczywa zawierało koktajle pestycydowe.

Na zlecenie rządu Wlk. Brytanii przebadano szereg produktów piekarskich – od standardowego białego i ciemnego chleba po podpłomyki, bułeczki i babeczki – i znaleziono w sumie jedenaście różnych pestycydów, w tym pięć powiązanych z rakiem: cypermetrynę, deltametrynę, flonikamid (środki owadobójcze), fosetyl ( fungicyd) i glifosat (herbicyd). Obecność glifosatu w ziarnie w dużej mierze wynika z jego zastosowania jako środka osuszającego przed zbiorami, gdy jest on używany do sztucznego suszenia upraw, aby ułatwić zbiory. Gdyby rząd Wielkiej Brytanii zakazał stosowania glifosatu jako środka osuszającego przed zbiorami, może to zmniejszyć ilość tej pozostałości znajdującej się w ziarnach.

Analiza PAN UK najnowszych wyników rządowego programu testowego wykazała łącznie 137 różnych pozostałości pestycydów we wszystkich produktach, w tym wiele powiązanych z poważnymi, przewlekłymi skutkami zdrowotnymi. W szczególności testowane produkty zawierały:

  • 46 czynników rakotwórczych, które mogą powodować różne rodzaje raka.
  • 27 substancji zaburzających gospodarkę hormonalną (EDC), które mogą zakłócać układ hormonalny i powodować wady wrodzone, zaburzenia rozwojowe i problemy z reprodukcją, takie jak niepłodność.
  • 11 „toksyn rozwojowych lub reprodukcyjnych”, które mogą mieć niekorzystny wpływ na funkcje seksualne i płodność oraz zmniejszać liczbę i funkcjonalność plemników oraz powodować poronienia.
  • 14 inhibitorów cholinesterazy, które zmniejszają zdolność komórek nerwowych do przekazywania sobie informacji i mogą upośledzać układ oddechowy oraz powodować dezorientację, bóle głowy i osłabienie.

Ponad jedna trzecia (47) wszystkich znalezionych pestycydów nie jest zatwierdzonych w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że brytyjscy rolnicy nie mogą ich używać!

Biorąc pod uwagę, że pestycydy występują w milionach różnych kombinacji w żywności, najprostszym sposobem radzenia sobie z koktajlami pestycydowymi jest upewnienie się, że nowe umowy handlowe nie doprowadzą do napływu importu towarów z ładunkiem pestycydów oraz drastyczne ograniczenie stosowania chemikaliów w rolnictwie. Pomimo zobowiązania z 2018 r. rząd Wielkiej Brytanii jeszcze nie podjął działań i wydaje się, że obecnie wycofuje się z obietnic wprowadzenia celów redukcji pestycydów i pakietu wsparcia, aby pomóc rolnikom przejść na bezpieczne i zrównoważone alternatywy.

Te nielegalne pozostałości pestycydów nie powinny trafiać na talerze brytyjskich konsumentów. Albo przemykają niezauważenie przez nieudolne kontrole graniczne, albo zagraniczni producenci uzyskują przewagę konkurencyjną, mogąc używać pestycydów zabronionych w Wielkiej Brytanii. W czasie, gdy prosimy naszych rolników o bardziej zrównoważoną produkcję, nie powinniśmy utrudniać im zarabiania na życie.

Aby chronić zdrowie swoich klientów, niektóre brytyjskie supermarkety zaczynają zwracać uwagę na koktajle pestycydowe. Tymczasem kluczowa strategia rządu dotycząca redukcji pestycydów jest już spóźniona o pięć lat. Jak długo powinni czekać konsumenci i rolnicy?” – zastanawia się Nick Mole z PAN UK.

(FoodFakty)