Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Spotkanie pożniwne

Zachęcamy do udziału w  Spotkaniu Pożniwnym dotyczącym aktualnej sytuacji na rynku ziarna zbóż w Polsce, organizowanym w dniu 15 grudnia 2022 roku przez Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Spotkanie  odbędzie się w formie hybrydowej, tj. stacjonarnej Warszawie w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – PIB, ul. Rakowiecka 36, sala A – połączonej z webinarium (za pośrednictwem platformy ZOOM).

Wstępny Program Spotkania:

10:00-10:30 – Rozpoczęcie spotkania

10:30-11:15 – Aktualna sytuacja na rynku zbóż – Mirosław Marciniak (InfoGrain)

11:15-11:45 – Wartość technologiczna ziarna pszenicy z krajowych zbiorów – dr inż. Anna Szafrańska
(Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB)

11:45-12:15 – przerwa kawowa

12:15-12:40 – Zanieczyszczenie ziarna zbóż z tegorocznych zbiorów przez mikotoksyny – dr hab. inż. Marcin Bryła, prof. IBPRS-PIB (Zakład Bezpieczeństwa i Analizy Chemicznej Żywności IBPRS-PIB)

12:40-13:00 – Wartość technologiczna ziarna żyta z krajowych zbiorów – dr inż. Sylwia Stępniewska     (Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB)

13:00-13:30 – Analiza ryzyka występowania chemicznych zanieczyszczeń w ziarnie zbóż – dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIB (Zakład Bezpieczeństwa i Analizy Chemicznej Żywności IBPRS-PIB)

13:30-14:15 – lunch

14:15-14:45 – Jakość ziarna pszenicy ze zbiorów wybranych krajów UE. Aktualna dyskusja na poziomie unijnym dotycząca wymagań w zakresie substancji skażających w ziarnie zbóż – mgr inż. Aleksandra Boniecka  (Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB)

14:45-15:15 – Wartość technologiczna ziarna pszenżyta, jęczmienia, owsa i kukurydzy z krajowych zbiorów – mgr inż. Klaudia Gańko, mgr inż. Agnieszka Salamon, mgr inż. Łukasz Wojtowicz (Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB)

15:15-16:00 – dyskusja i zakończenie spotkania

Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja firm związanych z branżą zbożowo-młynarską (przed salą A, w holu Instytutu).

Spotkanie adresowane jest do osób realizujących politykę handlowo-jakościową, opracowujących
i kontrolujących system zapewnienia jakości technologicznej i zdrowotnej żywności oraz wdrażających najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne w Przedsiębiorstwach przemysłu zbożowo-młynarskiego i piekarskiego.

Spotkanie stwarza możliwość przedyskutowania problemów występujących w Przedsiębiorstwie ze specjalistami krajowych jednostek naukowo-badawczych, z przedstawicielami firm krajowych
uczestniczących w Spotkaniu oraz z kolegami z innych firm tej samej branży lub branż współpracujących.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenie uczestnictwa – na formularzu do pobrania – oraz wszelkie pytania proszę kierować:

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu uczestnictwa decyduje termin otrzymania przez nas zgłoszenia. Szczegółowy program Spotkania zostanie przekazany zainteresowanym
w pierwszym tygodniu listopada.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania formy stacjonarnej spotkania.