Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

FAO – wzrost produkcji zbóż

Według pierwszej prognozy FAO dotyczące światowej produkcji zbóż w 2021 r., obecne perspektywy wskazują na trzeci rok z rzędu umiarkowanego wzrostu.

Prognoza FAO dotycząca światowej produkcji zbóż w 2021 r. została ustalona na prawie 2,821 mld ton (w tym ryż w ekwiwalencie zmielonym). Światowa produkcja zbóż, ma osiągnąć nowy rekord – 1,9% powyżej wyniku w 2020 r. Większość tegorocznego przewidywanego wzrostu dotyczy kukurydzy, której produkcja ma wzrosnąć o 3,7% od 2020 r. Oczekuje się również, że światowa produkcja pszenicy wzrośnie, o 1,4% rok do roku, podczas gdy produkcja ryżu ma wzrosnąć do 1%.

FAO prognozuje, że światowe wykorzystanie zbóż w sezonie 2021/2022 wzrośnie o 1,7%, do nowego szczytu 2, 826 mld ton. Przewiduje też, że całkowite spożycie żywności wytwarzanej ze zbożowa będzie wzrastać wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie, co daje stabilny roczny poziom na mieszkańca wynoszący 150 kg. Jeśli chodzi o wykorzystanie zbóż na paszę dla zwierząt, podobnie jak w sezonie 2020/2021, godną uwagi cechą jest przewidywany dalszy wzrost wykorzystania pszenicy na pasze, które ma wzrosnąć do 156 mln ton, nadal znacznie poniżej prognozowanego poziomu zbóż paszowych przy 895 milionach ton.

Na podstawie aktualnych prognoz produkcji i wykorzystania w sezonie 2021/2022 FAO przewiduje, że światowe zapasy zbóż pod koniec sezonu upraw w 2022 r. wzrosną, ale tylko o 0,3% do 811 mln ton. Spodziewany niewielki wzrost światowych zapasów zbóż, po trzech kolejnych sezonach spadków, może nie wystarczyć, aby zapobiec dalszemu spadkowi wskaźnika wykorzystania zapasów, który według prognoz spadnie z 28,6% w sezonie 2020/2021 do 28,1% w sezonie  2021/2022.

Podczas gdy pierwsza prognoza FAO dla światowego handlu zbożami na lata 2021/2022 wskazuje na wzrost o zaledwie 0,3% powyżej wysokiego poziomu szacowanego w sezonie 2020/2021, wiele będzie zależeć od ilości zbóż, które będą importowane przez Chiny. Światowy handel zbożami w sezonie 2020/2021 wzrośnie aż o 6,3%, osiągając szczytowy poziom 468 milionów ton. Większość tego gwałtownego wzrostu odzwierciedla jednak wzrost importu zbóż przez Chiny, który ma zwiększyć się o 30 milionów ton (123%) w porównaniu z sezonem 2019/2020.