Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

III Ogólnopolski konkurs dla piekarzy Master Baker

W sierpniu wystartowały eliminacje do kolejnej edycji konkursu Master Baker, który tym razem odbywa się pod hasłem „Szczęście tam, gdzie pachnie chlebem”. Dwa poprzednie konkursy okazały się dużym sukcesem, a atrakcyjne nagrody przyciągnęły wielu uczestników. Jak będzie tym razem?

Konkurs jest adresowany do wszystkich osób wypiekających chleb zawodowo i amatorsko, regularnie i okazjonalnie. Spośród zgłoszonych w eliminacjach prac jury w składzie: Katarzyna Mojzykiewicz, Czesław Meus, Piotr Kucharski, Łukasz Dobrowolski, Piotr Złociński i Piotr Połomski wybierze 12 finalistów w czterech kategoriach: piekarze zawodowi, amatorzy, Koła Gospodyń Wiejskich oraz uczniowie szkół o profilu spożywczym. Autorzy najlepszych prac spotkają się w finale, który odbędzie się podczas targów Polagra w Poznaniu w dniach 26-28 września.

Dla uczestników przygotowano pulę nagród o wartości 30 tys. zł, w tym atrakcyjne nagrody rzeczowe. Oprócz niezapomnianego przeżycia, będzie to dla kandydatów także okazja do poznania osobiście ekspertów z branży piekarskiej oraz krok do dalszej kariery. W 2019 r. w pierwszej edycji w kategorii amatorów zwyciężyła Matylda Kustra, w kategorii zawodowców Krzysztof Bryjka. W edycji 2020 r. – do której zgłosiło się ponad 150 kandydatów – zwyciężyli:  Karol Żuber (zawodowiec), Małgorzata Rybacka (amator), Krzysztof  Ryndak (KGW) i Wiktor Pałka (uczeń).

Jaki jest cel całego wydarzenia?

Główny cel to zwiększenie zainteresowania młodzieży nauką w szkołach branżowych o profilu piekarskim oraz dorosłych dokształcaniem w ramach bezpłatnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów wypieku chleba w prywatnych szkołach kulinarnych. Chodzi też o wspieranie nauczycieli zawodu piekarza w stałym podnoszeniu kwalifikacji i przekazywaniu wiedzy podopiecznym. Organizatorzy chcieliby również, aby pracownie do zajęć praktycznych były sukcesywnie wyposażane w najlepsze surowce ekologiczne i urządzenia, jak np. fermentatory, pH metry, młynki żarnowe itp. Dobrze byłoby też, aby w programach nauczania zawodów cukiernika i kucharza znalazły się podstawy wypieku pieczywa, co ułatwiłoby – w razie potrzeby – modyfikowanie profilu produkcji.

Jest również cel długofalowy. Z jednej strony chodzi o to, by zawód piekarza znów stał się zawodem szanowanym w społeczeństwie, pożądanym i bardzo dobrze płatnym. Z drugiej o wywarcie wpływu na zmianę nawyków żywieniowych Polaków przez zwiększenie ich wiedzy na temat pieczywa, znaczenia jego składu i technologii produkcji dla zdrowia konsumentów.

Dobrze by było, aby konkurs Master Baker urósł do takiej rangi, by kreować trendy w piekarstwie nie tylko polskim, ale też, by stworzyć narodową reprezentację piekarzy, która będzie wygrywać w międzynarodowych zmaganiach piekarskich.

Wydarzenie objęły patronatem wiodące media branżowe. Doceniając idee konkursu, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk objął go patronatem honorowym.

Organizatorem konkursu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”. Wykonawcą zadań projektu są Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konkurs sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Zapraszamy do udziału! Eliminacje trwają tylko do 17 września.

Więcej informacji: www.masterbaker.pl.