Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

IZP: Ceny zbóż w Polsce są podbijane przez duży popyt zagraniczny

Ceny zbóż biją rekordy. W ubiegłym tygodniu krajowe skupy za pszenicę konsumpcyjną płaciły nawet 1000 zł/t, a za kukurydzę suchą – 850 zł/t. Jeszcze lepsze ceny można uzyskać sprzedając ziarno na eksport – informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Jak zauważa prezes Izby Monika Piątkowska, ceny na rynku krajowym są podbijane przez duży popyt zagraniczny. Ziarno zyskuje na wartości m.in. z powodu nieurodzaju w innych krajach. W ostatnim sezonie w Polsce był dobry urodzaj, zebrano (według GUS) 33,5 mln t, tj. o około 16% więcej od zbiorów ubiegłorocznych. Rolnikom jednak nie spieszy się ze sprzedażą zapasów, bo jak szacują eksperci, gospodarze czekają na jeszcze wyższe stawki.

Z informacji Izby wynika, że firmy handlowe cały czas aktywnie kupują zboża na eksport drogą morską z reguły z dostawą w lutym/kwietniu 2021 Polska pszenica jest cały czas konkurencyjna, stąd też należy się liczyć ze wzmożonym eksportem tego zboża drogą morską w najbliższych tygodniach sezonu.

W styczniu br. eksport pszenicy przez porty ponownie będzie duży i powinien przekroczyć 300 tys. ton. Obecnie za wysoko jakościową pszenice można otrzymać nawet 1060 zł/t, a za kukurydzę 925 zł/t.

Według wstępnych danych, w pierwszych 5 miesiącach sezonu 2020/21 (lipiec listopad), łączny eksport zbóż z kraju wyniósł ponad 3,6 mln ton wobec 2,3 mln ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Z tego wywóz pszenicy przekroczył 1,5 mln ton wobec ok. 1,2 mln ton w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Kukurydzy wyeksportowano kukurydzy 512 tys. ton wobec 592 tys. ton rok wcześniej.

Wysokie ceny zbóż na rynku krajowym potwierdzają też dane Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej ministerstwa rolnictwa. Wynika z nich, że w połowie stycznia za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie płacono 922 zł/t, o 3% więcej niż w poprzednim tygodniu oraz o 9 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Cena tego zboża była o 26% wyższa niż przed rokiem – poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Średnia cena zakupu żyta konsumpcyjnego, ukształtowała się na poziomie 610 zł/t, o 4% wyższym niż tydzień wcześniej i niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była o 10% wyższa niż w porównywalnym okresie 2020 r.

Średnia cena jęczmienia paszowego wyniosła 706 zł/t wobec 704 zł/t w poprzednim tygodniu. Cena ta była o 1% wyższa niż przed miesiącem i o 7% wyższa niż przed rokiem.

Kukurydzę średnio w kraju kupowano po 808 zł/t, o 2% drożej niż w poprzednim tygodniu i o 5% drożej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 22% droższe.