Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Jak COVID-19 wpłynął na polską produkcję produktów zbożowych?

Pandemia COVID-19 przyniosła znaczące zmiany w zachowaniu polskiego konsumenta. Wzmożony popyt na produkty spożywcze o długim terminie przydatności do spożycia korzystnie wpłynął na produkcję makaronów i kasz, odnotowujących wiosną wzrosty produkcji nawet do 175% w skali roku. Ograniczenie częstotliwości codziennych zakupów w piekarniach w czasie lockdownu negatywnie odbiło się natomiast na wytwórcach pieczywa.
Według danych GUS w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 49 osób, produkcja makaronu w marcu br. była większa o 56,9% od tej z marca 2019 roku (22,6 tys. ton wobec 14,4 tys.ton), a po osiągnięciu podobnego do ubiegłorocznego wyniku w kwietniu (wzrost o 0,6%), w maju znów była zauważalnie większa (o 14,1%). Latem (czerwiec-lipiec) z taśm zjeżdżało o ok. 4-6% więcej makaronu niż przed dwunastoma miesiącami. W sumie produkcja makaronu w Polsce w okresie styczeń-lipiec 2020 roku była większa o 14,3% niż w analogicznym okresie 2019 roku.
Jeszcze bardziej znaczące wzrosty odnotowano w przypadku kasz. Produkcja największych wolumenowo w tej kategorii kasz i grysików jęczmiennych przekroczyła w marcu 3,6 tys. ton wobec 1,7 tys. ton w marcu 2019 r., w kwietniu wyniosła ponad 2,5 tys. ton wobec 1,6 tys. ton dwanaście miesięcy wcześniej. Dla kasz i grysików gryczanych zaobserwowano jeszcze większe relatywne wzrosty – w marcu o 119% (1016 wobec 465 ton w marcu 2019 r.), a w kwietniu – o 175% (986 wobec 358 ton).
Jednakże produkcja zarówno kasz i grysików jęczmiennych, jak i gryczanych mocno spowolniła w ostatnich miesiącach – w sumie w czerwcu i lipcu br. wolumeny w przypadku kasz jęczmiennych były mniejsze o 32,4%, a kasz gryczanych – o 31,7%. Wciąż jednak, licząc od początku roku, wyprodukowano w Polsce o 20,6% więcej kasz i grysików jęczmiennych oraz o 40,5% więcej kasz i grysików gryczanych.
Okres wyjątkowo wysokiego popytu na makarony i kasze był równocześnie czasem historycznego spadku produkcji pieczywa – w kwietniu (w przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż 49 osób – w zeszłym roku odpowiadających za ok. 70% krajowej produkcji) świeżego pieczywa wytworzono o 25,6% mniej rok do roku, a w maju o 20,4% mniej (spadek z 90 tys. ton w ub. r. do 67 tys. ton w kwietniu i 71,4 tys. ton w maju). Następne miesiące przyniosły poprawę sytuacji, wciąż jednak w lipcu produkowano w Polsce o 7,6% świeżego pieczywa mniej niż przed rokiem.
Relatywnie odporny na zawirowania rynku związane z koronawirusem okazał się wyrób mąki. Wprawdzie w marcu mąki pszennej wyprodukowano o 19,6% więcej niż przed rokiem, jednak wzrost ten został szybko zahamowany i w sumie w pierwszych siedmiu miesiącach 2020 roku wyprodukowano o 4,6% więcej mąki pszennej niż w ubiegłym roku (wzrost z 1022 do 1069 tys. ton). W marcu odnotowano wzrost produkcji mąki żytniej o 8,1% w skali roku, jednak ogółem pierwsze siedem
miesięcy bieżącego roku przyniosło spadek o 5,2% (ze 116,5 do 110,5 tony).