SPOTKANIE POŻNIWNE W WARSZAWIE

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa zaprasza do udziału w Spotkaniu Pożniwnym organizowanym w dniu 5 listopada w siedzibie Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie, ul. Rakowiecka 36.

Wstępny Program Spotkania:

10:00-10:30 – Rozpoczęcie spotkania

10:30-11:15 – Aktualna sytuacja na rynku zbóż – Mirosław Marciniak (InfoGrain),

11:15-11:45 – Wartość technologiczna ziarna pszenicy z krajowych zbiorów – dr inż. Anna Szafrańska (Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS),

11:45-12:15 – przerwa kawowa

12:15-12:45 – Porażenie ziarna pszenicy z tegorocznych zbiorów przez choroby grzybowe – prof. dr hab. Marek Korbas (Instytut Ochrony Roślin – PIB),

12:45-13:15 – Jakość ziarna pszenicy ze zbiorów wybranych krajów UE – mgr inż. Jadwiga Rothkaehl (Stowarzyszenie Młynarzy RP),

13:15-13:45 – Aktualna dyskusja na poziomie unijnym dotycząca wymagań w zakresie substancji skażających w ziarnie zbóż –  mgr inż. Jadwiga Rothkaehl (Stowarzyszenie Młynarzy RP),

od 13:45      – lunch i rozmowy indywidualne z uczestnikami

 

Wstępny program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.ibprs.pl.

Kontakt: e-mail: zpzip@ibprs.pl, tel. 22 606 38 85

O autorze: Redakcja