Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Jakość handlowa makaronu w 2021 r.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej makaronu. Produktami priorytetowymi były: makaron jajeczny i bezjajeczny, wyprodukowany z surowców zbożowych oraz innych surowców (np. roślin strączkowych). Kontrolą objęto 115 podmiotów (45 producentów i 70 sklepów).

Cechy organoleptyczne
W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 151 partii. Ze względu na niewłaściwy wygląd i barwę zakwestionowano 3 partie (2,0%).

Parametry fizykochemiczne
Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 185 partiach, z czego 11 zakwestionowano (5,9%). Stwierdzono zaniżoną zawartość składnika jajecznego w makaronie jajecznym, obecność niedeklarowanej w składzie mąki z pszenicy zwyczajnej w makaronie oznakowanym jako otrzymany wyłącznie z mąki z przemiału pszenicy durum oraz zawyżoną lub zaniżoną zawartość białka w odniesieniu do deklaracji wynikającej z wartości odżywczej.

Oznakowanie
Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 276 partii, z czego w 36 stwierdzono nieprawidłowości (13,0%). Dotyczyły one m.in.:

  • Braku informacji o procentowej zawartości jaj w makaronie jajecznym lub podania jej niezgodnie z prawdą.
  • Braku wskazania pochodzenia podstawowego składnika przy jednoczesnym zamieszczeniu w oznakowaniu wyrobu gotowego informacji „wyprodukowano w Polsce” oraz biało-czerwonej flagi, podczas gdy stosowana semolina pochodziła z Austrii, a kaszka makaronowa z Czech.
  • Podania deklaracji „… 100% naturalne składniki …” przy jednoczesnym stosowaniu proszku jajecznego.
  • Bezprawnego stosowania deklaracji dotyczącej braku GMO.
  • Braku wyróżnienia składnika alergennego (pszenicy, jaj).
  • Błędnego sposobu prezentacji wartości odżywczej.