Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Konferencja przetwórstwa zbóż i piekarstwa

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego –PIB w Warszawie zaprasza do udziału w  41. Konferencji przetwórstwa zbóż i piekarstwa organizowanej w dniach 5-6 października 2023 r.

Konferencja odbędzie się w Masuria Hotel & SPA Worliny 33, 14-105 Łukta w otoczeniu pięknych mazurskich jezior

W programie Konferencji przewiduje się wykłady zaproszonych gości z krajowych jednostek naukowo-badawczych oraz pracowników Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB, prezentacje firm krajowych i zagranicznych oferujących rozwiązania umożliwiające poprawę jakości i atrakcyjności produkcji, zmniejszające jej koszty a także ułatwiające sprostanie konkurencji w warunkach gospodarczych Unii Europejskiej.

W planie wykładów 41. Konferencji są m.in. następujące zagadnienia:

 • Rynek pszenicy – aktualna sytuacja i tendencje światowe w sezonie 2023/24
 • Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących substancji skażających w ziarnie zbóż i przetworach zbożowych
 • Wartość technologiczna ziarna pszenicy i żyta z krajowych zbiorów 2023 r. (dane wstępne)
 • Wartość zdrowotna ziarna zbóż z krajowych zbiorów 2023 r. (dane wstępne)
 • Znaczenie śladu węglowego w branży zbożowo-młynarskiej i piekarskiej
 • Aktualne wymagania w zakresie pasz
 • Wykorzystanie badań biegłości w kontroli jakości surowców i produktów
 • Badanie interakcji stopnia uszkodzenia skrobi w mące pszennej i efektywności działania α-amylazy na cechy reologiczne ciasta i jakość uzyskanego pieczywa
 • Nietypowe rodzaje mąk – charakterystyka i możliwości wykorzystania w przemyśle spożywczym
 • Mąka ze świerszczy i co dalej?
 • Produkty piekarnicze o właściwościach hipoalergicznych dla osób z nietolerancją białek pszenicy
 • Metody oceny wartości wypiekowej mąki żytniej
 • Wykorzystanie mieszańców pszenicy zwyczajnej i orkiszu do produkcji pieczywa

Do udziału w konferencji zaproszono wykładowców reprezentujących następujące jednostki naukowo-badawcze: Grażyna Podolska (IUNG-PIB, Puławy), Waldemar Korol (IZPIB KLP, Lublin), Marian Wiwart (UWM, Olsztyn). Informacje na temat aktualnej sytuacji na rynku pszenicy przedstawi Pan Mirosław Marciniak (InfoGrain).

Konferencja adresowana jest do osób realizujących politykę handlowo-jakościową, opracowujących i kontrolujących system zapewnienia jakości technologicznej i zdrowotnej żywności oraz wdrażających najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne w Przedsiębiorstwach przemysłu zbożowo-młynarskiego i piekarskiego.

Zachęcamy do udziału pracowników m.in.:

 • laboratoriów przy zakładach zbożowo-młynarskich i piekarskich,
 • osób odpowiedzialnych za opracowanie specyfikacji surowców,
 • zatrudnionych w działach B+R ww. jednostek,
 • zatrudnionych w działach produkcji i technologii,
 • realizujących politykę handlowo-jakościową,
 • opracowujących i kontrolujących system zapewnienia jakości technologicznej i zdrowotnej żywności
 • wdrażających najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne
 • firm zajmujących się hodowlą nowych odmian zbóż

Konferencja stwarza możliwość przedyskutowania problemów występujących w Przedsiębiorstwie ze specjalistami krajowych jednostek naukowo-badawczych, z przedstawicielami firm krajowych i zagranicznych uczestniczących w Konferencji oraz z kolegami z innych firm tej samej branży lub branż współpracujących.

Konferencja została objęta patronatem medialnym przez Przegląd Zbożowo-Młynarski.

Szczegóły uczestnictwa w konferencji zostaną przekazane wkrótce.