Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Numer 2/2023

Spis treści:

Prognozy na 2023 rok. Mąka tańsza nie będzie   3

Fundusz rolniczy – kolejny parapodatek, za który zapłacimy wszyscy  5

Ślad środowiskowy mąki pszennej – Jadwiga Rothkaehl    6

Nikiel – mikroelement ważny dla zdrowia człowieka, ale jednocześnie czynnik powodujący alergie – Jadwiga Rothkaehl    8

Dodawanie enzymów bezpośrednio do ziarna przyszłością skutecznego kondycjonowania i przemiału. Rozmawiamy ze Zbigniewem Rakowskim, właścicielem i projekt menadżerem firmy VIVENDI 2V, która jest przedstawicielem i wyłącznym dystrybutorem GRAIN IMPROVERS B.V. w Polsce, na temat innowacyjnych produktów i technologii GI   12

Chleb z robakami? Nie – dziękuję   16

Jakie dane są potrzebne, aby zastosować sztuczna inteligencję – Wojciech Moszczyński   18

Nasiona sylfii – wartość odżywcza i skład chemiczny – Marek Bury, Magdalena Sobolewska   21

Wartość technologiczna ziarna pszenżyta ze zbiorów 2022 roku – Łukasz Wojtowicz, Anna Szafrańska          25

Wartość technologiczna ziarna owsa ze zbiorów 2022 roku – Sylwia Stępniewska   30

Wartość technologiczna ziarna kukurydzy z krajowych zbiorów 2022 roku – Agnieszka Salamon   35

Bühler. Nowa linia produkcyjna w młynie Müller´s Mühle   42

Ocalić od zapomnienia. Wiatraki w Holandii. Z delfinami w tle  – Anna Wytrykus    44