Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Szkolenie

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB zaprasza do udziału w szkoleniu w zakresie metodyki oznaczania wybranych wyróżników jakościowych ziarna i mąki oraz interpretacji uzyskiwanych wyników badań.

Termin szkolenia: 1-2 czerwca 2022 r.

Forma szkolenia: hybrydowa (stacjonarne w IBPRS-PIB w Warszawie połączone z on-line)

PROGRAM

Środa – 1 czerwca 2022 r.

9:30 – Powitalna kawa

9:45-10:00 – Rozpoczęcie szkolenia – sprawy organizacyjne

10:00-12:00 – Blok tematyczny 1: Normalizacja / zanieczyszczenia w ziarnie zbóż

 • Wykorzystanie norm przedmiotowych i norm na metody badań w działalności laboratorium zakładowego
 • Budowa anatomiczna ziarna pszenicy
 • Ocena organoleptyczna ziarna zbóż i przetworów zbożowych
 • Oznaczanie zanieczyszczeń w ziarnie zbóż
 • Regulacje prawne w zakresie substancji niepożądanych w ziarnie zbóż

12:00-12:20 – Przerwa

12:20-13:50 – Blok tematyczny 2: Metody oznaczania jakości ziarna zbóż i mąki cz. 1

 • Gęstość ziarna w stanie zsypnym
 • Wilgotność ziarna i przetworów zbożowych
 • Wyróżniki jakościowe charakteryzujące kompleks białkowy ziarna: zawartość białka, ilość i Jakość glutenu, wskaźnik sedymentacyjny Zeleny’ego
 • Liczba opadania jako metoda określająca aktywność alfa-amylazy w ziarnie pszenicy i żyta

13:50-14:30 – Lunch

14:30-15:30 – Blok tematyczny 3: Metody oznaczania jakości ziarna zbóż i mąki cz. 2

 • Technika pomiarowa NIR w ocenie jakości ziarna zbóż. Aspekty prawne stosowania sprzętu kontrolno-pomiarowego
 • Kontrola pracy laboratorium – badania biegłości
 • Dyskusja. Podsumowanie 1 dnia szkolenia

Czwartek – 2 czerwca 2022 r.

8:45 – Powitalna kawa

9:00-9:10 – Rozpoczęcie szkolenia – sprawy organizacyjne

9:10-11:00 – Blok tematyczny 4: Metody oceny cech reologicznych ciasta

 • Ocena farinograficzna
 • Ocena ekstensograficzna
 • Ocena alweograficzna

11:00-11:20 – Przerwa

11:20-13:30 – Blok tematyczny 5: Wyróżniki jakościowe charakteryzujące kompleks enzymatyczno-skrobiowy

 • Ocena amylograficzna
 • Stopień uszkodzenia skrobi
 • Ocena za pomocą mixolabu

13:30-14:10 – Lunch

14:10-15:00 – Blok tematyczny 6: Organizacja pracy w laboratorium

 • Zwiedzanie laboratorium Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa
 • IBPRS-PIB
 • Dyskusja, podsumowanie 2 dnia szkolenia i rozdanie świadectw

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie dedykowane do pracowników laboratoriów przy zakładach zbożowo-młynarskich i piekarskich, a także osób zatrudnionych w działach B+R ww. jednostek.

Minimalna liczba uczestników wynosi 20 osób każdego dnia szkolenia.

Cel szkolenia:

Podniesienie kompetencji pracowników w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych ziarna i przetworów zbożowych, zapoznanie z interpretacją wyników oznaczania wybranych wyróżników jakościowych, wymiana doświadczeń między prowadzącymi szkolenie a uczestnikami.

Zakres szkolenia został rozłożony na dwa dni:

1 dzień uwzględnia parametry jakościowe uwzględnione w ocenie ziarna i mąki (dedykowane dla pracowników magazynów zbożowych, zakładów młynarskich, a także piekarskich)

2 dzień uwzględnia parametry reologiczne ciasta, uwzględnione w ocenie jakości mąki pszennej i żytniej (dedykowane dla pracowników zakładów młynarskich i piekarskich).

Uczestnicy mogą wybrać udział w jednym lub w obu dniach szkolenia.

Szczegółowe informacje oraz Formularz zgłoszeniowy na stronie Instytutuhttps://www.ibprs.pl/szkolenie-w-zakresie-metodyki…/

Patronat medialny: Przegląd Zbożowo-Młynarski