Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Współczesne trendy w produkcji i przetwórstwie zbóż

zboża

Zachęcamy do udziału w IV Konferencji Nauka o Zbożach „Współczesne trendy w produkcji i przetwórstwie zbóż”, która jest organizowana przez Katedrę Technologii Fermentacji i Zbóż, Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wraz z Polskim Towarzystwem Technologów Żywności oddział Wrocławski. Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 września 2024 roku w Hotelu Trzebnica w Trzebnicy.
Wydarzenie to jest kolejną imprezą z tego cyklu o zasięgu krajowym, skierowaną do szerokiego grona osób związanych z nauką o zbożach oraz z produkcją i przetwórstwem zbóż. Celem wydarzenia jest integracja środowiska naukowego i biznesowego, jak również przedstawienie dorobku i potencjału badawczego ośrodków naukowych z całego kraju zajmujących się nauką o zbożach i nowych trendów występujących w hodowli, uprawie i technologiach przetwórstwa zbóż.

TEMATYKA KONFERENCJI
− Współczesne trendy w przetwórstwie surowców zbożowych (młynarstwo, kaszarstwo, piekarstwo, produkcja makaronu i in.)
− Produkty zbożowe w żywieniu człowieka
− Produkty zbożowe jako źródło składników bioaktywnych
− Produkty zbożowe specjalnego przeznaczenia żywieniowego m.in. żywność bezglutenowa, zbożowa żywność funkcjonalna
− Zbożowe produkty ekologiczne
− Doskonalenie rodów zbóż
− Badania aplikacyjne z zakresu uprawy i technologii zbóż
− Bezpieczeństwo zdrowotne zbóż i produktów zbożowych

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie konferencji www.noz.wroclaw.pl

Opłata wynosi 1100 zł brutto i obejmuje: uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, wyżywienie (przerwy kawowe, 2 obiady i uroczysta kolacja). Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania.

Informacje o konferencji, w tym szablony streszczeń znajdą Państwo na stronie internetowej Konferencji www.noz.wroclaw.pl .
Kontakt z biurem Konferencji
E-mail: konferencja.noz@upwr.edu.pl
Tel.: +48 71 320 77 13, 71 320 77 09, 71 320 77 63