Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Zmiana NDP przetrwalników buławinki czerwonej i alkaloidów sporyszu

Ze względu na potencjalne narażenie niektórych grup populacji, obniżono najwyższy dopuszczalny poziom przetrwalników buławinki czerwonej oraz ustanowiono najwyższe dopuszczalne poziomy alkaloidów sporyszu w niektórych środkach spożywczych.

Na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2021/1399 z dnia 24 sierpnia 2021 r. Zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów przetrwalników buławinki czerwonej i alkaloidów sporyszu w niektórych środkach spożywczych, obniżono poziom NDP przetrwalników buławinki czerwonej oraz ustanowiono najwyższe dopuszczalne poziomy alkaloidów sporyszu w tych środkach spożywczych, w których występują znaczne poziomy takich alkaloidów.

W efekcie, najwyższe dopuszczalne poziomy przetrwalników buławinki czerwonej w odniesieniu do nieprzetworzonych zbóż (z wyjątkiem kukurydzy, żyta i ryżu) zostały określone na poziomie 0,2 g/kg. W przypadku nieprzetworzonego żyta NDP ustalono na poziomie 0,5 g/kg do dnia  30 czerwca 2024 r., a od 1 lipca 2024 r. 0,2 g/kg.

Natomiast w przypadku alkaloidów sporyszu NDP ustalono w odniesieniu do takich środków spożywczych jak m.in. produkty mielenia jęczmienia, pszenicy, orkiszu i owsa (o zawartości popiołu mniejszej niż 900 mg/100 g) na poziomie 100 μg/kg oraz 50 μg/kg począwszy od dnia 1 lipca 2024 r.. W odniesieniu do glutenu pszennego poziom NDP wynosi 400 μg/kg. Na dużo niższym poziomie określono najwyższe NDP w przypadku zbożowych przetworzonych dla niemowląt, gdzie wynosi on 20 μg/kg.

Jak wskazano w motywie drugim preambuły rozporządzenia 2021/1399 „Terminem sporysz lub przetrwalniki buławinki czerwonej określa się formy grzybów z gatunku Claviceps, rozwijające się zamiast ziaren na kłosach zboża lub zamiast nasion w kwiatostanach traw, widoczne jako duże przebarwione przetrwalniki. Przetrwalniki te zawierają różne rodzaje alkaloidów”.

Niższy poziom NDP przetrwalników buławinki czerwonej może zostać osiągnięty m.in. poprzez stosowanie dobrych praktyk rolniczych oraz technik sortowania i oczyszczania.

Rozporządzenie będzie stosowane od dnia 1 stycznia 2022 r.

Pełny tekst rozporządzenia 2021/1399