Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-2461    e-ISSN 2449-9943
Dwumiesięcznik, ukazuje się od 1957 r.
PL ISSN 0033-246   e-ISSN 2449-9943

Spotkanie pożniwne

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

zaprasza do udziału

Spotkaniu Pożniwnym

dotyczącym aktualnej sytuacji na rynku ziarna zbóż w Polsce

organizowanym w dniu 16 listopada 2021 roku

Wstępny program spotkania:

10:00-10:30 – Rozpoczęcie spotkania

10:30-11:15 – Aktualna sytuacja na rynku zbóż – Mirosław Marciniak (InfoGrain)

11:15-11:45 – Wartość technologiczna ziarna pszenicy z krajowych zbiorów – dr inż. Anna Szafrańska (Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB)

11:45-12:15 – przerwa kawowa

12:15-12:40 – Porażenie ziarna zbóż z tegorocznych zbiorów przez choroby grzybowe
– dr hab. inż. Marcin Bryła, prof. IBPRS-PIB (Zakład Bezpieczeństwa i Analizy Chemicznej Żywności IBPRS-PIB)

12:40-13:00 – Wartość technologiczna ziarna żyta z krajowych zbiorów – dr inż. Sylwia Stępniewska (Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB)

13:00-13:30 – Analiza ryzyka występowania metali ciężkich i pozostałości pestycydów w ziarnie zbóż – dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIB (Zakład Bezpieczeństwa i Analizy Chemicznej Żywności IBPRS-PIB)

13:30-14:15 – lunch

14:15-14:45 –  Jakość ziarna pszenicy ze zbiorów wybranych krajów UE. Aktualna dyskusja na poziomie unijnym dotycząca wymagań w zakresie substancji skażających w ziarnie zbóż – mgr inż. Jadwiga Rothkaehl

14:45-15:15 – Wartość technologiczna ziarna pszenżyta, jęczmienia, owsa i kukurydzy z krajowych zbiorów – dr inż. Anna Szafrańska (Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS-PIB)

15:15-16:00 – dyskusja i zakończenie spotkania

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu w formie webinarium (za pośrednictwem platformy ZOOM).

Kontakt: dr inż. Anna Szafrańska, tel. 22 606 38 85, e-mail: anna.szafranska@ibprs.pl